Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen

På Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ger vi behandling och stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, samt deras familjer.

 

Målgruppen är barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är varaktig och som:

  • antas påverka den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen
  • kräver att stödet är sammansatt av flera kompetenser över tid
  • kräver att stödet förenar kunskap om barns och ungdomars utveckling med kunskap om funktionsnedsättningar och om dess påverkan på utveckling och livsvillkor
  • kräver att det vardagliga stödet kompletteras med fördjupad och specialiserad kunskap
  • har behov av växlande men långsiktigt stöd från flera verksamheter som behöver samverka
     

Habilitering ges i form av medicinska, psykologiska, pedagogiska, sociala och tekniska insatser.

Det är främst barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, hörselnedsättning, grav synskada, rörelsehinder av olika slag eller en kombination av dessa som är aktuella för vårdåtagande hos oss.

Basen i vår verksamhet är våra geografiskt indelade team. Dessa finns i Hallsberg, Karlskoga, Nora och Örebro. Teamet följer barnet och familjen under uppväxten.

Tillsammans med familjen gör vi en individuell habiliteringsplan (IHP) där vi sätter upp mål och bestämmer vem som gör vad.

Våra länsgemensamma team Hörsel - och dövverksamhet (HDV) och Neuropsykiatriska teamet (NPT) arbetar i hela länet.

Barn- och ungdomshabiliteringen har tillgång till ett stort utbud av specialresurser som du utifrån behov kan få hjälp av i din habilitering. Vissa resurser kräver remiss från ditt team och andra kan du ta kontakt med direkt utan remiss.