Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Gruppkatalog Barn- och ungdomshabiliteringen

De här grupperna kan du välja mellan. Du kan anmäla dig själv här på webben eller så kan du prata med någon i ditt team.

Grupperna är indelade i tre kategorier: 

  • valbara grupper
  • grupper för anhöriga och nätverk
  • behandling i grupp

Aktiviteterna är till för dig som är patient hos oss, förälder/vårdnadshavare till en patient hos oss eller anhörig till patient.

Vi erbjuder även grupper för andra personer som finns i barnets eller ungdomens nätverk, som personliga assistenter och skolpersonal.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 maj 2021