Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

103. Föräldraträffar - Intellektuell funktionsnedsättning

Att få information om intellektuell funktionsnedsättning och träffa andra i liknande situation

ons 03 apr - tis 23 apr 2024
13:30 - 15:30
sön 10 mar 2024
Barn- och ungdomshabiliteringen - Halltorpsvägen 5-7, Örebro

Riktar sig till

För föräldrar till barn 0-14 år med svårigheter motsvarande medelsvår, svår och mycket svår intellektuell funktionsnedsättning.

Syfte

Målet är att ge föräldrarna både information om barnets funktionsnedsättning och möjligheter att träffa andra föräldrar i liknande situation för diskussion om hur det är att vara en familj med barn med stora behov av stöd.

Tema för träffarna:

  • Vad är intellektuell funktionsnedsättning?
  • Samspel, kommunikation och bemötande.
  • Att vara familj med barn med funktionsnedsättning.

Tid

3 tillfällen kl. 13:30-15:30

Onsdag 3 april 

Onsdag 17 april

Onsdag 23 april 

Sista anmälningsdag 

2024-03-10

Ytterligare information

Föreläsning med gruppledarna.

Gruppsamtal med föreläsarna som samtalsledare.

Kursansvarig

Emily Lowe

leg psykolog

Kursledare

Emily Lowe

leg psykolog

Karina Odland

leg psykolog