Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

41. Syskongrupp

Att få träffa och prata med andra syskon i liknande situation.

ons 12 okt - ons 16 nov 2022
14:30 - 16:00
fre 09 sep 2022
Barn- och ungdomshabiliteringen - Halltorpsvägen 5-7, Örebro

Riktar sig till

Syskon

För barn/ungdomar i åldern 7-19 år som har ett syskon med
funktionsnedsättning.
Grupper sätts samman utifrån åldrarna 7-12 år och 13-19 år.

Syfte

Att få träffa och prata med andra syskon i liknande situation, ha möjlighet
att ställa frågor och få veta mer om sitt syskons diagnos.

Ytterligare kursinformation

  • Vi träffas fem gånger och träffarna har olika teman.
  • Vi informerar och pratar om broderns/systerns diagnos och om hur det är att vara syskon till någon med funktionsnedsättning.

Tid

5 tillfällen. Kl. 14:30-16:00

Onsdag 12 oktober 

Onsdag 19 oktober

Onsdag 26 oktober

Onsdag 9 november

Onsdag 16 november

Sista anmälningsdag

2022-09-09

Viktig information

  • Deltagarna kommer delas in i en yngre grupp (7-12 år) och en äldre grupp (13-19 år).
  • Beroende på antal anmälda genomförs en av grupperna eller båda.
  • Maxantal 10 st i vardera grupp.

Kursansvarig

Anna-Klara Palmér

Psykolog

Kursledare

Anna-Klara Palmér

Psykolog

Kristina Pekár

Kurator

Paulina Pettersson

kurator