Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

112. Föräldrautbildning - Lindrig intellektuell funktionsnedsättning med språktolk

Att få kunskap om diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning

fre 15 nov - fre 29 nov 2024
09:00 - 12:30
Sista anmälningsdag -
sön 20 okt 2024
Region Örebro län - Eklundavägen 1, Örebro - Eken

Riktar sig till

Föräldrar till barn och unga 7-18 år med diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning med behov av språktolk.

Syfte

Att få kunskap om diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, inlärning och inlärningsstrategier, språkutveckling och kommunikation, vikten av fysisk aktivitet och rörelse samt rättigheter till särskilt stöd från samhället.
Att få utbyta tankar och erfarenheter med andra föräldrar. 

Tid

3 tillfällen, kl. 09:00-12:30

Fredag 18 oktober, kl. 09:00 - 12:30

Fredag 25 oktober, kl. 09:00 - 12:30

Fredag 8 november, kl. 09:00 - 11:15 OBS! Tiden

Sista anmälningsdag 

2024-10-20

Ytterligare information

Begränsat antal deltagare

Det sista tillfället är en samtalsträff där vi tar upp och diskuterar ämnen som berör gruppen. Deltagarna kommer få tillfälle att önska ämnen som vi pratar om. Vi kommer mestadels att prata i smågrupper där deltagarna blir uppdelade utifrån barnens ålder. 

Eventuellt kommer en förälder hålla en kort gästföreläsning vid detta tillfälle om dennes erfarenheter och upplevelser kring att utvecklas som familj där det finns barn med lindrig IF.

Kursansvarig

Malvina Altskog

PTP-psykolog

Kursledare

Malvina Altskog

PTP-psykolog

Angeline Ljungkvist

Logoped

Sofie Höglander

kurator

Sofia Alesmark

Fysioterapeut

Maria Eiserman

distriktssjukgymnast