Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

24. Information om hörsel och hörselnedsättning (oktober)

Utbildningen vänder sig till förälder/föräldrar som är i behov av språktolk.

ons 19 okt 2022
08:45 - 12:30
tis 20 sep 2022
Barn- och ungdomshabiliteringen - Halltorpsvägen 5-7, Örebro

Riktar sig till

Grupputbildningen vänder sig till förälder/föräldrar som är i behov av språktolk.

Syfte

Att få grundläggande information om hörsel, hörselnedsättning, orsaker till hörselnedsättning.
Att få kunskap om hur man underlättar vid kommunikation och samspel med personer som har hörselnedsättning.

Tid

Onsdag 19 oktober 08:45-12:30

Sista anmälningsdag 

2022-09-20

Ytterligare information

Föreläsning om hörsel, hörselnedsättning och orsaker till hörselnedsättning.
Information om hörapparater och andra hörselhjälpmedel och teckenspråk.

Kursansvarig

Carola Farnebo

Specialpedagog

Kursledare

Carola Farnebo

Specialpedagog

Liselott Cullberg

Specialpedagog

Ida Moberg

Specialpedagog