Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

75. Intro i svenskt teckenspråk TUFF (nyanlända) hösten

Gruppens syfte är att förbereda föräldrar för Teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF.

tis 16 aug - tis 20 dec 2022
00:00 - 00:00
tis 20 dec 2022
Barn- och ungdomshabiliteringen - Halltorpsvägen 5-7, Örebro

Riktar sig till

Föräldrar som kommunicerar på annat talspråk än svenska som har barn som har en hörselnedsättning eller som är döva. Gruppen startar på nybörjarnivå. Det krävs inga förkunskaper i svenskt teckenspråk för att delta i denna gruppbehandling. 

Syfte

Gruppens syfte är att förbereda föräldrar för Teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF.

Gruppen går ut på att utveckla en tillit till sin förmåga att kommunicera på svenskt teckenspråk i vardagssituationer. Detta gör vi genom att lära oss det svenska teckenspråkets grammatik, bygga upp ett teckenförråd och använda dessa kunskaper i samtal fär att skapa vanor för att använda svenskt teckenspråk i vår vardag. Gruppen ger även deltagarna möjlighet att reflektera kring livsvillkor för döva och andra teckenspråkiga. 

Startdatum

2022-08-16

Löpande antagning 

Ytterligare information

Antagning sker löpande. För information om datum, tider och anmälan kontakta gruppansvarig.

Ida Moberg är lärare i svenskt teckenspråk och TAKK

Kursansvarig

Ida Moberg

Specialpedagog

Kursledare

Ida Moberg

Specialpedagog