Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

95. Kontakt - högstadiet (13-15 år)

Social färdighetsträning i grupp

ons 13 mar - tis 31 dec 2024
00:00 - 00:00
Sista anmälningsdag -
tis 31 dec 2024
Barn- och ungdomshabiliteringen - Halltorpsvägen 5-7, Örebro

Riktar sig till

Ungdomar med autism med normalbegåvning i åldern 13-15 år samt deras föräldrar.

Syfte

Att förbättra kommunikationsförmågan genom träning i grupp samt att ge föräldrar verktyg att stötta ungdomens utveckling.

Tid

12 tillfällen. Onsdagar kl. 14:30 - 16:00. 

Startdatum 2024-09-11

Sista anmälningsdag 

2024-12-31

Ytterligare information

Löpande intresseanmälan.

Mellan föräldraträffen och kursstart sker ett individuellt bedömningssamtal där gruppledarna gör en bedömning tillsammans med vårdnadshavare och ungdom om insatsen är lämplig för ungdomen.

Begränsat antal deltagare.

Kursansvarig

Evelina Karvonen

specialpedagog

Kursledare

Evelina Karvonen

specialpedagog

Marianne Ryberg

leg psykolog

Chrissie Smith

Leg psykolog