Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

34. Öppet hus Kometen (maj)

Verksamheten för kommunikations- och kognitionsstöd

mån 06 maj 2024
14:00 - 17:00
Barn- och ungdomshabiliteringen-Halltorpsvägen 5-7, Örebro

Riktar sig till

Anhörig, Förälder/ar, Nätverk (skolpersonal, assistenter)

För föräldrar, anhöriga och personal kan få hjälp med att ta fram bilder till kommunikationskartor, samtalsapparater, schema med mera.
Man kan även titta på programvara och appar.

Syfte

Att få information om hur man kan använda sig av bilder, scheman, appar med mera som stöd i det vardagliga livet.

Tid

Måndag 6 maj, 14:00-17:00

 

Kursansvarig

Ann-Christin Berlin

Specialpedagog

Kursledare

Ann-Christin Berlin

Specialpedagog

Sofia Gustafsson

Arbetsterapeut

Malin Puls Litens

leg logoped