Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vuxenhabiliteringen finns för dig som är vuxen (över 18 år) och har bestående funktionsnedsättning. Hos oss kan du få habilitering och rehabilitering utifrån dina behov.

Vuxenhabiliteringen vänder sig främst till dig med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum-tillstånd, förvärvad hjärnskada eller rörelsehinder, exempelvis till följd av neurologisk sjukdom.

Utifrån behov erbjuder vi

  • Information och behandling utifrån funktionsnedsättningen
  • En re-/habiliteringsplan som passar dig
  • Stödsamtal – även till anhörig
  • Hjälpmedel, anpassningar och träning vid behov för ett fungerande vardagsliv
  • Utbildning och konsultation till personal och personliga assistenter
  • Råd i hälsofrågor
  • Hjälp vid kontakter med andra vårdgivare och med myndigheter

image alt text

Ring oss

Du kan ringa till oss.

image alt text

E-tjänster

Använd våra e-tjänster.

image alt text

Digitalt vårdmöte

Du kan träffa oss digitalt.

image alt text

Fysiskt möte

Besök en av våra mottagningar i länet.

image alt text

Kurser och grupper

Vuxenhabiliteringens utbud av kurser och grupper hittar du i vår kurskatalog.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2022