Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Habiliteringens kvalitetskonferens den 11-12 september 2025

Varmt välkommen till Kvalitetskonferensen 2025! Den här gången anordnas konferensen av habiliteringen i Örebro, men vi sänder digitalt så att du kan delta var du än befinner dig.

Årets konferens har temat Nu tar vi höjd. Anmälan för deltagare öppnar under våren 2025. Men du som vill anmäla ett abstract kan skicka in det redan under hösten. Programmet publiceras när anmälan öppnar.

Habiliteringens kvalitetskonferens den 11-12 september 2025

Varmt välkommen till Kvalitetskonferensen 2025! Den här gången anordnas konferensen av habiliteringen i Örebro, men vi sänder digitalt så att du kan delta var du än befinner dig.

Årets konferens har temat Nu tar vi höjd. Anmälan för deltagare öppnar under våren 2025. Men du som vill anmäla ett abstract kan skicka in det redan under hösten. Programmet publiceras när anmälan öppnar.

Anmälan deltagare

Anmälan för deltagare öppnar under våren 2025.

Kvalitetskonferensen är digital och du bokar enkelt ditt deltagande på den här sidan. 

Mer information om priser, fakturering och program kommer publiceras i samband med att anmälan öppnas.

Anmälan för abstract

Anmälan för abstracts öppnar den 1 augusti.

Ditt abstract ska vara på svenska och beskriva vad du vill presentera. I anmälan kommer det finnas mer information om hur ditt abstract ska vara utformat.

Sista dag för att anmäla abstract är den 1 december 2024.

Kontakt

Det går bra att kontakta Kenneth Karlsson, verksamhetschef på Barn- och ungdomshabiliteringen vid frågor gällande kvalitetskonferensen. 

E-post: kenneth.karlsson@regionorebrolan.se

Telefon: 070-528 13 31

 

Konferensen flyttad till 2025

Kvalitetskonferensen var tidigare planerad att genomföras under 2024. På grund av ekonomiska skäl och för få inkomna abstracts så har konferensen istället flyttats till september 2025.

Kvalitetskonferens 2025 anordnas gemensamt av barn- och ungdomshabiliteringen samt vuxenhabiliteringen inom Region Örebro län.