Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Venöst centrum Karlskoga lasarett

Vi behandlar patienter med åderbråck på benen som orsakat bensår, hudförändringar, ytliga blodproppar, blödningar eller andra besvär som påverkar livskvalitet och arbetsförmåga.

På Venöst centrum sker allt från utredning och bedömning till den individuellt anpassade behandlingen. Personalen arbetar i team där kärlkirurger, allmänkirurger, sjuksköterskor, undersköterskor och studenter under utbildning ingår. Det finns olika metoder för att åtgärda åderbråck och varje patient får den behandling som passar bäst utifrån den enskilda bedömningen.

Telefonnummer

0586-660 19

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:30-15:00

Fredagar 07:30-10:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-12:00

Besöksadress

Lasarettsvägen 1, nedre planet, väg D.

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Behandlingen sker på mottagningen i lokalbedövning, endast undantagsvis på operationsavdelningen i narkos eller ryggbedövning. 

Endovenös behandling

Endovenösa metoder passar bäst för större vener som är relativt raka. En kateter förs in i venen och läget kontrolleras med ultraljud. Behandlingen gör att venen skrumpnar ihop med hjälp av värmeenergi i form av endovenös laser (EVL) eller radiovågor (RF). Ibland används varianter på dessa metoder.

Injektionsbehandling (sklerosering)

Vid sklerosering injiceras ett medel direkt i åderbråcket eller via en speciell kateter som förs upp i en längre ven likartat de endovenösa metoderna ovan. Det skleroserande medlet kan ges rent eller i form av skum och får venen att skrumpna ihop.

Virknålsteknik (miniphlebectomier)

Via små stick dras åderbråcken ut med en liten virkkrok.

Vid första besöket gör vi en bedömning av dina besvär, undersöker dina ben och gör en ultraljudsundersökning av dina blodkärl. Du får besked direkt om resultatet av undersökningen och om det kan vara aktuellt med behandling av åderbråck.

Använd munskydd när du besöker oss

Smitta kan spridas även av personer som inte har symtom på covid-19. Därför vill vi att du som besöker vården använder munskydd.

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Lokala allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning i Örebro län (1177.se)

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Beroende på resultatet av undersökningen planeras fortsatt egenvård, uppföljning via vårdcentral eller behandling på Venöst Centrum. I dialog med läkaren får du informationsmaterial, kunskap om din diagnos, och överblick över planerad fortsatt vård samt vad du ska ta ansvar för själv i egenvård.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)