Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeuter på sjukhuset

Arbetsterapeuterna på våra sjukhus hjälper dig som till exempel efter sjukdom eller olycka har ett behov av att anpassa din vardagsmiljö. Det kan handla om att prova ut olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel men även att få stöd i att själv utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Arbetsterapeuterna anpassar sin arbetsplats utifrån ditt behov och kontakten kan ske i hemmet, i skolan, på jobbet eller i vården.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 juli 2022