Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Dietist vid sjukhus, inom habilitering och psykiatri

Vid många sjukdomar är kosten en viktig del av behandlingen. Dietisten ger dig råd utifrån ditt sjukdomstillstånd och behov.

Vi träffar både dig som ligger inne för vård på sjukhuset och dig som kommer på mottagningsbesök. Det kan vara både individuellt och i grupp.

Att träffa dietisten

Dietisten tar vanligtvis en kostanamnes, det vill säga frågar hur du brukar äta och dricka en vanlig dag. Du får också berätta hur det du äter och dricker påverkar dina besvär. Dietisten ger råd och information och ni kommer tillsammans fram till lämpliga förändringar.

Kostbehandling

Om du inte kan täcka ditt energi- och/eller näringsbehov med vanlig mat kan dietisten ordinera specialprodukter som näringsdrycker, berikningspulver, energimoduler eller sondmat.

Vid förskrivning subventioneras produkterna av Region Örebro län.

Vill du komma i kontakt med dietist?

Du som är inlagd på sjukhus eller får behandling på något av våra sjukhus kan få hjälp av dietist. Remiss behövs så ta kontakt med din behandlande läkare på den klinik där du går.

USÖ - Hitta din mottagning, avdelning eller enhet

Karlskoga lasarett - Hitta din mottagning, avdelning eller enhet

Lindesbergs lasarett - Hitta din mottagning, avdelning eller enhet

Du kan också ringa till växeln och fråga efter dietist. 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 november 2023