Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fysioterapeuten träffar vid behov inneliggande patienter på vårdavdelningarna för att bland annat hjälpa till med olika typer av träning. 

Fysioterapi

Huvudsakliga arbetsuppgifter slutenvård

Andningsvård
Mobilisering
Funktionsbedömning
Specifik träning
Hjälpmedelsutprovning
Smärtlindring
Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
Förskrivning av FaR (Fysisk Aktivitet på Recept)
Vid behov delta vid patientens utskrivningsplanering

Öppenvårdsverksamhet

Öppenvård bedrivs enskilt eller i grupp för patienter med olika hjärtsjukdomar och amputerade patienter. Fysioterapeut finns också tillgängliga för patienter som är inskrivna vid dagrehabiliteringen. 

Kontakt med oss får du via vårdavdelningen eller mottagningen.

Hitta din mottagning, avdelning eller enhet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 maj 2021

Läs mer om Kliniker och enheter på Lindesbergs lasarett