Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kurator - när livet ändras

Sjukdom och olycksfall innebär förändringar i livet både för dig som patient och för dig som närstående. Det kan medföra att du ställs inför nya och ovana situationer. Kuratorn kan då vara ett stöd för dig. Samtal under kortare eller längre tid är ofta till hjälp i en svår situation och en förutsättning för att orka gå vidare.

Kuratorer arbetar med psykosociala frågeställningar och psykosocial problematik. Vi arbetar med helhetssyn på människan som utgångspunkt, dvs att förstå hur fysiska, psykiska och sociala faktorer samverkar och påverkar hälsa och livssituation.


Framför allt ska kuratorn vara en resurs för de som får besked om en livshotande sjukdom och för deras anhöriga/närstående.

Behöver du prata med en kurator, prata med vårdpersonalen på den mottagning eller avdelning där du får din vård. 

Vill du komma i kontakt med kurator?

Kontakt med oss får du via vårdavdelningen eller mottagning. Du kan också ta en egen kontakt genom att lämna in en egen vårdbegäran.

Senast uppdaterad: den 25 maj 2021