Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stroketeamet Lindesbergs lasarett

Mobila stroketeamet utgår från strokeenheten och vänder sig till dig som fått en lätt till måttlig stroke och som efter bedömning har möjlighet att skrivas ut tidigare och fortsätta rehabiliteringen hemma.

Rehabilitering i hemmiljö har flera fördelar och ger möjlighet att träna i de situationer och miljöer där du ska leva och fungera. Det här arbetssättet har visat sig öka chanserna till återhämtning efter stroke.

Telefonnummer

0581-853 16

Besöksadress

Stentäppsgatan 6 Lindesbergs lasarett Paramedicinska enheten Plan 01
Entré