Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Välkommen till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för att lyssna, stödja och samtala med dig som är patient, närstående eller personal inom vården.

Vi erbjuder själavård och krissamtal och kan förmedla kontakt med andra församlingar eller företrädare för andra religioner. Vi har tystnadsplikt och erbjuder samtalsstöd för dig eller din närstående. Alla är välkomna oavsett religion och trosuppfattning.

Sjukhuskyrkan vid Lindesbergs lasarett

Sjukhuskyrkan vid Lindesbergs lasarett är belägen i första korridoren till vänster direkt innanför huvudentrén. Sjukhuspräst och sjukhusdiakon finns till för såväl lasarettets patienter och deras anhöriga som för medarbetare. 

Läs mer om sjukhuskyrkan Lindesberg.

Detta erbjuder sjukhuskyrkan Lindesberg

Stödgrupper för personer i sorg

Vi har olika typer av ”Leva vidare grupper”. Dels traditionella grupper för anhöriga som genom döden har en förlust oberoende tro och kultur.

Vi har efter behov olika typer av Leva vidare grupper ex. förlust genom suicid, covid19 eller för ungdomar som förlorat en vän eller anhörig.

Andrummet

Ett rum för stillhet och eftertanke. Andrummet ligger i korridoren till vänster vid lasarettets huvudentré.

Öppettider:

Måndag-fredag klockan 7.00-16.00.

Kontakter

Sjukhuspräst Lindesbergs lasarett

Christina Åström

Sjukhusdiakon Lindesbergs lasarett

Susanne Lindblom

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juli 2021