Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Patientnämndens kansli

Har du eller din närstående varit med om något inom vården som du inte är nöjd med, eller tycker du att något felaktigt skett? Om det känns svårt att framföra synpunkter eller klagomål direkt till vårdgivaren (där du fått vård) kan du vända dig till patientnämnden, som är opartisk och fristående från vården.

Alla som jobbar på patientnämnden har tystnadsplikt. Det kostar inget att få hjälp av patientnämnden.

Hur kan patientnämnden hjälpa mig?
Patientnämnden kan:
- ge dig information och råd så att du kan ta tillvara dina intressen i vården
- hjälpa dig att framföra dina klagomål
- se till att du får dina klagomål besvarade

Genom att framföra klagomål kan du få en förklaring till det som hänt och svar på dina frågor. Patientnämnden gör ingen bedömning av det klagomålet gäller och tar inte ställning till om vårdgivaren har gjort fel.

Hur kontaktar jag patientnämnden?
För att komma i kontakt med patientnämnden kan du använda dig av e-tjänst, skriva brev (se blanketter) eller ringa vår kanslitelefon.

När kan jag vända mig till patientnämnden?
Du kan vända dig till patientnämnden när du har synpunkter eller klagomål som gäller
- Region Örebro län
- någon av Örebro läns 12 kommuner
- en privat vårdgivare som har avtal med Region Örebro län eller någon av länets kommuner
- den kommunala skolhälsovården
- Folktandvården
- tandvård som, helt eller delvis, finansieras av Region Örebro län

Hantering av personuppgifter
Patientnämnden hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). När du kontaktar patientnämnden omfattas ditt ärende av sekretess och alla på patientnämnden har tystnadsplikt.

Kunde inte hämta e-tjänster. Förfluten tid 00:00:00.0001455.

Telefonnummer

019-602 27 60

Telefontider

Måndag-Fredag 09:00-12:00

Öppettider

Måndag-Fredag 09:00-12:00
helgfria dagar

Texttelefon

019-667 025 65

Besöksadress

Landbotorpsallén 25 A, Örebro

Du som tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om du önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Vill du ha en stödperson?

Vänd dig din läkare eller den vårdpersonal du har kontakt med eler din kontaktperson. Du kan också vända dig till Patientnämndens kansli.

Vad gör en stödperson för dig?

  • Stödjer dig i personliga frågor och är medmänniska
  • Har rätt att besöka patienten på avdelningen.
  • Har rätt att närvara vid förvaltningsrättens förhandlingar
  • Följer reglerna om tystnadsplikt
  • Hålla regelbunden kontakt med dig
  • Kan ha fortsatt kontakt med dig fyra veckor efter tvångsvårdens upphörande

En stödperson ska däremot inte:

  • Utföra vårdpersonalens arbete
  • Överta ansvaret för din ekonomi
  • Vara juridiskt ombud

Är du intresserad av att bli stödperson?

Om du vill veta mer om vad det innebär att vara stödperson eller har bestämt dig för att göra en insats för en medmänniska - kontakta Patientnämndens kansli.