Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kajsamottagning Beroendecentrum Örebro

Kajsamottagningen är till för dig som är kvinna och 25 år eller äldre och som tycker att du använder alkohol och eller läkemedel på ett problematiskt sätt. Vi har kunskap om kvinnors särskilda behov och arbetar utifrån ett för kvinnor anpassat behandlingsprogram.

Du kan söka anonymt för att få råd och stöd ett begränsat antal gånger. Anonyma besök är kostnadsfria och dokumenteras inte.

Till Kajsamottagningen kan du som är kvinna och själv tycker att du har problem med alkohol- och/eller läkemedelsmissbruk vända dig.
Vi har kunskap om kvinnors särskilda behov och har utarbetat ett anpassat behandlingsprogram på Kajsamottagningen.

Tillsammans med dig som patient arbetar vi med medicinska, sociala och samtalsterapeutiska behandlingsmetoder. Målet är ett liv fritt från missbruk.

Telefonnummer

019-602 45 91

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Måndag-Fredag 13:00-16:00

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Måndag-Fredag 13:00-16:00

Telefonnummer

019-602 27 90

Telefontider

Måndag-Söndag 00:00-24:00

Av- och ombokningstelefon för bokade tider till beroendecentrums verksamheter. Meddelande om avbokning kan lämnas dygnets alla timmar.

Telefonnummer

019-602 05 30

Telefontider

Måndag-Fredag 10:00-12:00

Rådgivningstelefon för patienter som önskar ställa frågor om risk- eller skadligt bruk av alkohol, droger, läkemedel och/eller spel, eller lämna egenanmälan/egen vårdbegäran. Detta kontaktsätt kan vara ett alternativ om man exempelvis inte har tillgång till att kontakta verksamheten via 1177.se/vårdguidens e-tjänster eller av andra orsaker inte önskar använda etjänsten.

Besöksadress

Slottsgatan 8, 703 61 Örebro

Så söker du vård hos oss

Det finns olika sätt att komma till vår mottagning. Vanligast är via en remiss från din vårdcentral. Du kan även göra en egen vårdbegäran, ringa oss eller kontakta oss via vår e-tjänst. 

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Du som är anhörig till någon som lever med psykisk ohälsa kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning.

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här. 

Använd munskydd när du besöker oss

Smitta kan spridas även av personer som inte har symtom på covid-19. Därför vill vi att du som besöker vården använder munskydd.

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Lokala allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning i Örebro län (1177.se)

Vi arbetar med medicinska-, sociala- och samtalsterapeutiska behandlingsmetoder. Målet är ett liv fritt från missbruk och beroende. En behandling hos oss kan innehålla delar som:

  • Information om alkohol, droger och deras effekter
  • Information om olika behandlingsmöjligheter
  • Hjälp med resurs- och probleminventering, kartläggning av din livssituation
  • Stödjande och jag-stärkande samtal
  • Psykoterapi
  • Läkemedelsbehandling
  • Återfallsprevention

Du är välkommen att ta med dig en närstående vid ditt besök hos oss.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka