Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Disputation: Cathrine Widehammar

fre 18 jun 2021


Internationella Sepsisdagen

mån 13 sep 2021


Disputation: Margitha Björksved

fre 24 sep 2021


Disputation Johan Jendeberg

fre 05 feb 2021


Disputation Miriam Pettersson

fre 12 feb 2021


Disputation Stina Engelheart

fre 26 feb 2021


Visa fler

Besöksadress

Entré

Hälsa och livsstil

Om du behöver råd eller stöd i livsstilsfrågor är du välkommen att ta kontakt med din vårdcentral. Vi kan hjälpa dig med bland annat tobaksavvänjning, alkohol- och kostvanor och att öka din fysiska aktivitet på ett sätt som passar dig.

Liv och hälsa (1177.se)