Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Dietisten inom mödrahälsovården arbetar med nutritionsbehandling och hälsofrämjande åtgärder för gravida.

Remiss behövs för att träffa dietist. Tag kontakt med din barnmorska eller läkare.

 

Kontakt

Om du redan är patient hos en dietist når du hen genom att kontakta den mottagning eller vårdcentral dietisten tillhör och be att få boka en telefontid. Du kan också be att få bli kopplad till respektive dietists telefontid via regionens växel, telefon 019 602 10 00.

Dietister i Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021