Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bibliotek

Biblioteket finns i M-husets källarvåning. Vi vänder oss till patienter, anhöriga och personal på Region Örebro län.

Telefon: 019-602 14 79

E-post: patientbiblioteket.uso@regionorebrolan.se

Mer information om patientbibliotekets service. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021