Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Att leva med autism och utvecklingsstörning som ung vuxen

tor 09 jan - tor 18 feb 2021
00:00 - 00:00
Barn- och ungdomshabiliteringen - Halltorpsvägen 5-7, Örebro - Paviljongen

Riktar sig till

  • Ungdomar, Förälder/ar
  • Ungdomar med autism med normalbegåvning i åldern 16-19 år samt deras föräldrar.

Funktionsnedsättning

Autismspektrumtillstånd

Syfte

Att förbättra kommunikationsförmågan genom träning i grupp samt att ge föräldrar verktyg att stötta ungdomens utveckling.

Ytterligare kursinformation

Steg 1

Information till föräldrar om gruppens syfte och upplägg.

Steg 2

Individuellt bedömningssamtal där gruppledarna träffar ungdom och förälder/föräldrar för att ge information och bedöma om insats är lämplig i nuläget.

Steg 3

Gruppen startar för ungdomar och föräldrar.

Aktivitetstyp

Aktivitet och träning

Kursansvarig

Emilia Niva

psykolog

Kursledare

Emilia Niva

psykolog

Berit Lord

Specialpedagog

Kristin Backman

specialpedagog