Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

H-huset - hus för framtidens vård

Universitetssjukhuset Örebro utvecklas, och det nya H-huset står i januari 2021 helt patientklart och inflyttningen i huset har inletts. Huset innehåller delar av länets högspecialiserade vård såsom Ögonkliniken, Öron- näs- och halskliniken, Hudkliniken, Plastik- och käkkirurgiska kliniken, operation och anestesiavdelning samt Akutkliniken.

Projekt sedan 2005

Arbetet med H-huset har pågått i flera år, planeringen startade redan 2005.

Tidigt genomfördes en så kallad Designdialog med klinikerna som ska in i det nya huset. Efter det följde en arkitekttävling under 2013 för att besluta hur huset ska se ut. Juryn utsåg bidraget från Sweco AB med Aart Architects A/S till vinnare. Idéstyrka, stadsmässiga aspekter och arkitektonisk utformning i kombination med robust användning för att ge en totalekonomiskt hållbar produkt var betydelsefulla vid juryns bedömning. Förslagens utvecklingsbarhet och genomförbarhet var också viktiga faktorer. 

Ny godsmottagning och parkeringshus

Sommaren 2017 började arbetet med ny godsmottagning och ett parkeringshus på USÖ-området. Tillkomsten av ett nytt parkeringshus hänger ihop med byggnationen av H-huset, som i sig krävde en ny detaljplan och att Södra Grev Rosengatan flyttades.

H-huset

Inflyttning under januari och februari 2021

Under januari och februari sker inflyttning i H-huset. 

Hudkliniken tar emot patienter i sina nya lokaler på våning 4
från 25 januari.

Plastik- och käkkliniken samt Öronkliniken tar emot patienter
i sina nya lokaler på våning 2 från 1 februari.

Ögonmottagningen tar emot patienter i sina nya lokaler på entréplan från den 8 februari.

Vårdavdelning 42 och 49 tar emot patienter i sina nya lokaler
på våning 5 från den 15 februari.

Sedan tidigare finns även akutmottagningen på plats, liksom NIMA, neurointermediärvårdsavdelningen. 

Bygge av ny akutröntgen

I och med att akuten helt kunde ta sina nya lokaler i H-huset i bruk under hösten 2020, kunde arbetet med en ny akutröntgen dra igång. 

Arbetet med en ny akutröntgen beräknas vara klart under 2022, och då avslutas även H-hus-projektet. 

Huset har byggts för att säkra framtidens sjukvård. H-huset ersätter A-huset som för framtiden inte har ändamålsenliga lokaler för vårdverksamhet.

Sjukvården utvecklas ständigt – med nya arbetsmetoder och ännu mer avancerad teknisk utrustning. En del av de lokaler som används idag på USÖ är byggda för många år sedan och är därmed inte anpassade för att klara kraven på framtidens sjukvårdslösningar.  

2021
Patientklart. Verksamheterna som ska in i huset flyttar in och börjar ta emot patienter i sina nya lokaler under januari och februari

Arbetet med akutröntgen fortsätter.

2020
Inflyttningen påbörjas. Akuten börjar ta emot patienter i sina nya lokaler under sommaren 2020. Hösten 2020 tar NIMA sina sex nya neurointermediärvårdplatser i bruk.

Under 2020 nyttjades de nya lokalerna även för viss covid-19-vård. 

Byggstart för akutröntgen.

2019
Byggnation och förberedelser för inflyttning fortsätter. Marken runt huset planeras. Driftsättning av olika system. Det första konstverket monteras.

2018
Upphandling av utrustning och inredning, byggnation.

2017
Teknisk projektering, byggnation, upphandling av medicinskteknisk utrustning.

2016
Byggstart, teknisk projektering.

2015
Rumsfunktionsplanering (RFP) genomförs, dvs detaljplanering av planlösning kring funktioner i rum. Flytt av Södra Grev Rosengatan sker för att bereda plats för den nya byggnaden. Upphandling av generalentreprenör, teknisk projektering påbörjas.

2014
Studiebesök, planerings- och projekteringsarbete pågår.
Avdelningsfunktionsplanering (AFP) genomförs, dvs planering av planlösning för avdelningar.

2013
Designdialog avslutas.

2012
Generalplanegruppen tar beslut att bygga ett nytt hus vid USÖ.
Designdialog med verksamheterna som ska flytta in i det nya huset påbörjas.

2005-2012
Förberedelsearbete pågår och en förstudie genomförs kring behovet av ett nytt högspecialitetshus vid USÖ.

Den så kallade enprocentsregeln har i över sjuttio år bidragit till att fylla det offentliga rummet med konst. Regeln innebär att en procent av byggkostnaden ska gå till konstnärlig gestaltning vid offentliga byggprojekt.

Två genomförda tävlingar ledde fram till att sammanlagt 14 konstnärer bidrar, i såväl inom- som utomhusmiljön, med sina konstverk i H-huset.

Konsten i regionens lokaler syftar till att skapa en välkomnande och stimulerande miljö för personal, patienter och andra besökare.

Fakta: Konstnärerna

Konstnärerna vars konst finns/kommer att finnas i H-husets offentliga miljöer: 

Michael Johansson, Jukka Värelä, Fredrik Vestergård, Sonja Larsson, Cecilia Aaro, Matilda Fahlsten, Elisabeth Henriksson, Helene Hortlund, Melissa Henderson, Gunilla Poignant, Fredrik Norén, Jesper Norda, Åsa Stjerna samt Jonathan Josefsson.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 februari 2021