Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Så arbetar vi med utvecklings- och förbättringsarbete

För oss inom Region Örebro län är det mycket viktigt att erbjuda rätt kvalitet i alla våra verksamheter. Därför pågår ett löpande kvalitetsarbete på alla nivåer i organisationen.

Målen med vårt utvecklings- och förbättringsarbete är:

 • Att du som patient ska bli bra bemött när du har kontakt med vården.
 • Att du ska uppleva en välorganiserad och helhetsorienterad process
 • tan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.
 • Att du som patient ska få medicinsk behandling av god kvalitet.
 • Att du som patient ska få rätt läkemedel. 

Vi arbetar med detta genom:

 • Att vi analyserar möjliga risker innan förändringar görs, men också hur och varför misstag har begåtts vid ett större tillbud, så att det inte händer igen.
 • Att vi leder och följer upp arbete som en lärande organisation.
 • Att vi tillvaratar erfarenheter från patient- och närståenderepresentanter vid utveckling och förbättring av vården.
 • Att vi arbetar med hela vårdkedjan där helheten utgörs av alla ingående delar.
 • Att vi identifierar och utreder grundorsaker till problem för att sedan förebygga och korrigera.
 • Att vi fattar beslut och vidtar åtgärder baserade på tillförlitlig och analyserad fakta.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 januari 2021