Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Odontologiskt bokslut 2020

Folktandvården är en del av Region Örebro läns verksamhet. Vi har förutom sjukdomsförebyggande och sjukvårdande verksamhet sistahandsansvar för Regionens befolkning. Folktandvården bidrar till att befolkningens hälsa håller en hög nivå. Vårt sätt att bidra är genom ett fullständigt tandvårdsutbud. Vi kan klara alla odontologiska problem oavsett svårighetsgrad och patientens ålder.

Året 2020 var ett mycket speciellt år på grund av den pågående pandemin Covid-19 som drabbat hela vårt samhälle och starkt påverkat Folktandvårdens verksamhet. Verksamheten har tack vare ett väl utvecklat hygienarbete kunnat hållas igång utan större driftsstörningar. Dock har många patienter avstått besök då samhället uppmanat till stor försiktighet. Det kan inte uteslutas att detta påverkat munhälsan hos många av våra patienter. Denna skrift ger läsaren en bild av Folktandvårdens arbete och insatser för Region Örebro läns innevånare.

Trevlig läsning!
Ola Fernberg
Tandvårdsdirektör

Datum: 2020-05-17

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 september 2021