Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Odontologiskt bokslut 2021

Folktandvården är en del av Region Örebro läns verksamhet. Vi har förutom sjukdomsförebyggande och sjukvårdande verksamhet sistahandsansvar för Regionens befolkning. Folktandvården bidrar till att befolkningens hälsa håller en hög nivå. Vårt sätt att bidra är genom ett fullständigt tandvårdsutbud. Vi kan klara alla odontologiska problem oavsett svårighetsgrad och patientens ålder.

Vi bedriver allmäntandvård på 21 olika kliniker spridda över länet. I Örebro erbjuder vi specialisttandvård inom samtliga specialiteter (Käkkirurgi och Orofacial medicin är organisatoriskt placerade under Hälso- och sjukvårdsförvaltningen).

Vi bedriver även odontologisk forskning och specialistutbildning. Därutöver har vi bland annat en jourklinik som är öppen årets alla dagar, en kariesmottagning som på remiss tar emot den kariessjuka patienten för sjukdomsförståelse, hjälp till beteendeförändring och kariesbehandling, en Folkhälsoenhet som jobbar både med uppsökande verksamhet och generella insatser där de enligt den socioekonomiska klusteranalysen bäst behövs och en digital mottagning där patienter möter en tandvårdsutbildad person för till exempel bettkontroll, rådgivning eller uppföljning.

Till Folktandvården är alla välkomna som patienter. Oavsett ålder, kön, sjukdomspanorama, socioekonomisk bakgrund eller kulturellt ursprung står dörrarna öppna. Vi är till för alla, och det är vi stolta över!
Denna skrift ger läsaren en bild av Folktandvårdens arbete och insatser för Region Örebro läns invånare.

Trevlig läsning!


/Idakajsa Sand, Folktandvårdsdirektör

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2023