Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Prislista allmäntandvård 2022

Här finns Folktandvården Region Örebro läns priser inom vanlig allmäntandvård. Priserna gäller från den 15 januari 2022.

Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker tar emot barn, ungdomar och vuxna. Inom allmäntandvård görs allt från enkla undersökningar till mer avancerad tandvård.

Här finns Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker.

Priserna är en vägledning

Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och besked om kostnaderna. Kostnad för material utöver standard kan tillkomma på vissa priser, dessa priser är märkta med en stjärna *

Referenspris och högkostnadsskydd

Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling, när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor.

Läs mer om kostnader och ersättningar inom tandvård på 1177.se

100 Undersökningar och röntgen

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
101 Basundersökning, tandläkare 990 900
103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare                   590 390
103e Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare, enkel            290 390
107 Omfattande undersökning, tandläkare 1 190 1 110
108 Utredning inklusive undersökning, tandläkare 2 090 1 805
111 Basundersökning, tandhygienist 775 690
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, tandhygienist 970 895
113 Akut eller annan undersökning, tandhygienist 330 290
114 Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, tandhygienist 670 550

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
121 Röntgenundersökning , en bild, eller flera bilder av en tandposition 90 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 895 850
124 Panoramaröntgenundersökning 690 550
125 Röntgenundersökning, extraoral 540 540
126 Röntgenundersökning, omfattande  1 035 1 035
127 Röntgenundersökning, delstatus 290 205
128 Röntgenundersökning, större delstatus 460 350

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Refernspris i kronor
141 Analoga studiemodeller, för behandlingsplanering 890 615
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering  790 445
161 Salivsekretionsmätning 655 655
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning* 400 400
163 Biopsi 1 110 1 100
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 675 675

 

*) Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

 

200-300 Sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärdskoder Beskrivning Pris i kronor Refernspris i kronor
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 470 450
204 Profylaxskena, per skena 1 150 845
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 250 185
206 Fluorbehandling 425 365
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 310 290
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 615 555
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 905  865

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 540 425
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling  860 800
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 360 1 180
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 865 1 765
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 485 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 205 180
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 170 1 125
314 Beteendemedicinsk behandling 590 520
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 585 455
322 Stegvis exkavering 1 210 1 175
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 725 555
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 160 1 085
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 695 1 630
362 Lustgassedering, per gång 1 060 865

400 Kirurgiska åtgärder

 

Åtgärderskod Behandling Pris i kronor Refernspris i kronor
401 Tanduttagning, en tand 1 230 1 115
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 925 1 585
403 Tanduttagning, enkel 450 445
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 3 570 3 275
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5 000 4 370
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 115 1 115
407 Övrig kirurgi eller plastik 2 185 2 160
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 470 4 370
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 1 625 1 605
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 890 870

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd*

2 945

2 945
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 4 275 3 295
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 640 1 580
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 5 280 4 795
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 850 1 770
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 7 480 6 635
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 460 2 365
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 4 300 4 175
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant* 5 695 5 040
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4 250 4 115
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 600 1 590
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 650 2 650
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 000 1 975
435 Avlägsnande av ett implantat 1 090 1 075
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 220 195

 

*)Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd* 2 060 1 900
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd* 1 455 1 280
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 790 785
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 480 3 410
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant inom tandposition 3-3 4 805 4 715
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 660 3 590
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 805 4 715
480 Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 340 340

 

*)Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
k97 Intyg 1 530  
k97k Intyg, komplicerad 2 680  
k210 Regenereringsmaterial/
benersättningsmaterial
Faktura  
k401 Besöksavgift sjukvårdstaxa 300  

 

500 Rotbehandling

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 050 3 565
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 670 4 295
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 890 5 390
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 370 5 875
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 230 950
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 210 840
522 Komplicerad kanallokalisation  1 080 845
523 Stiftborttagning  1 295 1 230
541 Apikalkirurgisk behandling 4 360 3 840
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare en tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 120 1 080

600 Bettfysiolog

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 195 3 675
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 195 3 675
603 Reponeringsskena, per skena 5 845 5 845
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 520 2 205
606 Motorisk aktivering 660 550
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 810 785
b628 Akupunktur, komplement 1 260  
b629 Akupunktur, komplett 7 425  
b631 Intyg 1 530  
b631k Intyg, komplicerad 2 680  

 

700 Reparativa åtgärder - lagning

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 820 635
701e Fyllning av en yta på framtand eller hörntand, tre eller fler vid samma behandlingstillfälle 455 635
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 190 1 010
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 475 1 240
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 080 815
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 500 1 195
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 895 1 595
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 080 1 810
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 620 575

 

800 Protetik

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 000 6 005
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 595 4 665
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 105 3 290
802k Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, ädelmetall* 4 105 3 290
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 640 1 580
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 535 2 285
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd* 2 675 1 955
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 040 3 575
806k Radikulärförankring vid avtagbar protes, ädelmetall* 4 040 3 575
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 555 2 555
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 625 3 505
808k Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner, ädelmetall* 3 625 3 505
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 295 1 090

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 690 605
811o Cementering av lossnad tandstödd protetisk konstruktion med bondad teknik, per stöd 1 290 605
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 550 1 545
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 695 4 695
813k Broreparation med tandteknisk insats, ädelmetall* 4 695 4 695
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 115 8 115
814k Broreparation med tandteknisk insats, omfattande, ädelmetall* 8 115 8 115
815 Sadelkrona 5 500 5 420
815k Sadelkrona, ädelmetall/porslin* 5 500 5 420

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
822 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 4 385 3 815
823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 330 5 370
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 12 000 11 380
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 240 12 880
826 Attachments, per styck* 100 100
827 Hel underkäksprotes* 11 100 9 665
828 Hel överkäksprotes*  10 850 9 665
829 Immediatprotes, hel käke 8 555 7 235

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
831 Justering av avtagbar protes  465 395
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 600 1 305
833 Rebasering av protes  2 985 2 665
834 Lagning av protes där avtryck krävs  2 475 2 030
834k Lagning av protes där avtryck krävs, ädelmetall* 2 475 2 030
835 Rebasering och lagning av protes  3 560 3 165
835k Rebasering och lagning av protes, ädelmetall* 3 560 3 165
836 Komplicerad lagning av protes 4 383 3 960
836k Komplicerad lagning av protes, ädelmetall* 4 383 3 960
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 840 6 840
839 Inmontering av förankringselement, per käke* 3 180 3 115

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 110 2 025
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 520 4 585
847 Klammerplåt 4 150 4 130
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 640 575

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
850 Implantatstödd krona, en per käke 9 345 8 445
850k Implantatstödd krona, en per käke, ädelmetall* 9 345 8 445
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 8 865 6 550
852k Implantatstödd krona, flera i samma käke, ädelmetall* 8 865 6 550
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 485 2 285
853k Hängande led vid implantatstödd bro, ädelmetall* 2 485 2 285
854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 2 230 2 230
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 560 560
856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 1 580 1 580
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 505 505
858 Distans inklusive distansskruv, per styck* 1 315 1 315
859 Integrerad distans/kopplingkomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd* 1 120 1 120
861 Implantatstödd bro, i överkäke, på fyra implantat 38 465 33 045
862 Implantatstödd bro, i överkäke, på fem implantat 40 540 35 085
863 Implantatstödd bro, i överkäke, på sex eller fler implantat 42 700 36 660
865 Implantatförankrad bro, i underkäke, på fyra eller fler implantat 36 385 31 960
871 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på två implantat, eller implantatstödd täckprotes, i underkäke på implantat, oavsett antal implantat 18 690 18 085
872 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på tre implantat 20 640 20 385
873 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på fyra implantat eller fler 23 305 23 040
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 565 4 565
874k Tillägg för alveolarbar på två implantat, ädelmetall* 4 565 4 565
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 380 5 380
875k Tillägg för alveolarbar på tre implantat, ädelmetall* 5 380 5 380
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 165 7 165
876k Tillägg för alveolarbar på fyra implantat, ädelmetall* 7 165 7 165
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 15 170 14 985
878 Förankringselement täckprotes, per styck 295 295

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 300 1 160
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats* 3 320 3 125
883k Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats, ädelmetall* 3 320 3 125
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 8 825 7 655
884k Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs, ädelmetall* 8 825 7 655
888 Fästskruv/broskruv, per styck* 185 185
889 Distansskruv, per styck* 385 385
892 Läkdistans, per styck* 345 345
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 165 1 120
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 230 1 175
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 540 1 480
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 655 1 595

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

900 Tandreglering

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader  9 840 9 405
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 14 430 14 115
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 18 400 17 560
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 21 600 20 690
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 26 950 25 635
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 20 300 19 910
906 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 24 000 23 355
907 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 27 580 26 795
908 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år 34 100 32 270
o991 Retentionskontroll, normal 620  
o991k Retentionskontroll, komplicerad 1 215  
o992 Borttappad tandställning Faktura  
o993 Brackets, special Faktura  
o994 Retentionsskena barn/skena 730  
o994k Retentionsskena vuxen/skena 1 460  
o995 Patientavgift 100 %, ortodontisk behandling Enligt kostnadsförslag  
o996 Retainer inkl fastsättning  2 185  
o998 Fastsättning av lossnad retainer 1 450  
o998e Fastsättning av lossnad retainer, enkel 515  
o999 Tandreglering, delbetalning 5 000  

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

921-941 Utbytesåtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand* Enligt kostnads-förslag 1 240
921k Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand, ädelmetall* Enligt kostnads-förslag 1 240
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar* Enligt kostnads-förslag 1 595
922k Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar, ädelmetall* Enligt kostnads-förslag 1 595
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation* Enligt kostnads-förslag 4 665
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona* Enligt kostnads-förslag 4 665
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro* Enligt kostnads-förslag 11 615
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på* Enligt kostnads-förslag 6 950

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

Uteblivande och sent återbud

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
u110 Uteblivande, barn och unga vuxna till och med 23 år samt patienter med Nödvändig Tandvård, Tandvård som led i sjukdomsbehandling eller Sjukdom och funktionsnedsättning 300  
å110 Sent återbud, barn och unga vuxna till och med 23 år samt patienter med Nödvändig Tandvård, Tandvård som led i sjukdomsbehandling eller Sjukdom och funktionsnedsättning 200  
u210 Uteblivande, vuxna patienter 500  
å210 Sent återbud, vuxna patienter 350  
u120 Uteblivande narkostandvård, barn, ungdom och unga vuxna till och med 23 år 900  
u220 Uteblivande narkostandvård, vuxna 900  

Övriga åtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
a610e Undersökning för apnéskena, enkel  2 000  
a610 Undersökning för apnéskena  3 075  
a611 Apnéskena 9 260  
a611k Apnéskena, mono- och biblockskena 12 785  
a612 Uppföljning av apnéskena 1 540  
a612e Efterkontroll av apnéskena, enkel 755  
a612k Efterkontroll av apnéskena, komplicerad 1 405  
a613 Omgörning av apnéskena 8 180  
a613k Omgörning av apnéskena, mono- och biblockskena 9 695  
a614e Lagning av apnéskena, enkel 1 275  
a614 Lagning av apnéskena 1 830  
a614k Lagning av apnéskena, komplicerad 2 425  

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
t111 Tandteknik Faktura  
ö160 Merkostnad implantat Faktura  
ö165 Merkostnad laboratorieundersökningar Faktura  
ö166 Merkostnad material, t ex attachments Faktura  
ö210 Regenereringsmaterial/
benersättningsmaterial
Faktura  

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
pF400 Besöksavgift sjukvårdstaxa, sjukdom och funktionsnedsättning 200  
pN400 Besöksavgift sjukvårdstaxa, nödvändig tandvård 200  
pS400 Besöksavgift sjukvårdstaxa, led i sjukdomsbehandling 200  
p450 Besöksavgift sjukvårdstaxa vid annan betalare 200  
p460 Avgift för apnéskena. Hjälpmedelsavgift, ingår ej i högkostnadsskyddet. 400  
p600 Telefonkontakt med tandläkare 100  
p615 Telefonkontakt med tandhygienist 100  
p620 Digitalt besök 100  
p701 Tandvård åt asylsökande/tillståndslösa 50  

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
ö202 Intyg 915  
ö206 Utfärdande av recept 150  
ö207 Journalkopior Avgiftsfritt till och med blad 9, 10 blad 50 kronor därefter 2 kronor per blad  

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
h118a Tidsdebitering övrig behandling, per timme, särskild behandlingssituation, allmäntandvård (gäller patienter med Nödvändig Tandvård, Tandvård som led i sjukdomsbehandling, Sjukdom och funktionsnedsättning)  2 520  
h118s Tidsdebitering övrig behandling, per timme, särskild behandlingssituation, specialisttandvård (gäller patienter med Nödvändig Tandvård, Tandvård som led i sjukdomsbehandling, Sjukdom och funktionsnedsättning)  3 120  
h119a Tidsdebitering övrig behandling, per timme, allmäntandvård 2 520  
h119s Tidsdebitering övrig behandling, per timme, specialisttandvård 3 120  
h120 Akuttandvård, kvällar och helger, per påbörjad halvtimme 650  

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
ö211 Fastsättning av tandsmycke, inklusive tandsmycke 1 070  
ö212 Borttagning av tandsmycke 910  
ö370 Sedering, midazolam, per tillfälle 1 150  
ö371 Sedering i kombination med lustgas, per tillfälle 400  
ö372 Sedering, per tillfälle 625  
ö409 Patientavgift 100 %, implantatbehandling* Enligt kostnadsförslag  
ö410 Estetisk tandvård, plus moms (25%), blekning en eller två käkar, fyllningar, kronor, broar* Enligt kostnadsförslag  
ö411 Blekning av tand 3 900  
ö412 Blekning av tänder, en käke 3 050  
ö412e Blekning av tänder, en käke, exklusive blekskena, inklusive kontroll av tandläkare 860  
ö413 Blekning av tänder, båda käkarna 4 135  
ö413e Blekning av tänder, båda käkarna, exklusive blekskenor, inklusive kontroll av tandläkare 1 325  
ö414 Tandskydd 2 680  
ö416 Microabrasionsbehandling eller avlägsnande av missfärgninger, till exempel air-flow 1 360  
ö701 Utbyggnad diastema per tand, patientavgift 100% 1 500  
ö898 Myodynamisk underkäksprotes Faktura  

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 augusti 2022