Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Prislista allmäntandvård 2024

Här finns Folktandvården Region Örebro läns priser inom vanlig allmäntandvård. Priserna gäller från den 15 januari 2024.

Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker tar emot barn, ungdomar och vuxna. Inom allmäntandvård görs allt från enkla undersökningar till mer avancerad tandvård.

Här finns Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker.

Priserna är en vägledning

Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och besked om kostnaderna. Kostnad för material utöver standard kan tillkomma på vissa priser, dessa priser är märkta med en stjärna *

Referenspris och högkostnadsskydd

Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling, när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor.

Läs mer om kostnader och ersättningar inom tandvård på 1177.se

100 Undersökningar och röntgen

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
101 Basundersökning, tandläkare 1 170 970
103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare                   620 420
103e Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare, enkel            320 420
107 Omfattande undersökning, tandläkare 1 360 1 195
108 Utredning inklusive undersökning, tandläkare 2 395 1 955
111 Basundersökning, tandhygienist 895 760
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, tandhygienist 1 110 990
113 Akut eller annan undersökning, tandhygienist 450 415
114 Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, tandhygienist 760 605

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 95 65
123 Röntgenundersökning, helstatus 1 025 915
124 Panoramaröntgenundersökning 785 595
125 Röntgenundersökning, extraoral 615 580
126 Röntgenundersökning, omfattande  1 190 1 120
127 Röntgenundersökning, delstatus 325 220
128 Röntgenundersökning, större delstatus 520 380

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
141 Analoga studiemodeller, för behandlingsplanering 1 020 665
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering  910 480
161 Salivsekretionsmätning 765 720
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning* 500 500
163 Biopsi 1 190 1 190
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 730 730

 

*) Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

 

200-300 Sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
201 Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 540 495
204 Profylaxskena, per skena 1 320 915
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 285 205
206 Fluorbehandling 490 405
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 360 320
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 705 615
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 1 040  950
213 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- och smärtprevention, 60 minuter eller mer 1 340 1 240
214 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- och smärtprevention 675 575
250 Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem -  distanskontakt via videolänk 380 325
251 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer -  distanskontakt via videolänk 915 845
252 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention - distanskontakt via videolänk 460 390

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 615 460
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling  990 860
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 560 1 275
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 140 1 905
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 560 495
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 235 200
313 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer 1 340 1 240
314 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd 675 575
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 670 500
322 Stegvis exkavering 1 385 1 265
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 845 615
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 360 1 195
343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

1 945 1 800
350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem - distanskontakt via videolänk

380 325
351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer - distandkontakt via videolänk

915 845
352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd -distanskontakt via videolänk

460 390
362

Lustgassedering, per gång

1 105 900

 

400 Kirurgiska åtgärder

 

Åtgärderskod Behandling Pris i kronor Referenspris i kronor
401 Tandextraktion, en tand 1 440 1 205
402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 210 1 710
403 Tandextraktion, enkel 515 480
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant  4 095 3 535
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden 5 735 4 135
406 Tandextraktion, övertalig tand 1 280 1 205
407 Övrig kirurgi eller plastik 2 510 2 330
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 5 125 4 715
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 1 865 1 535
410 Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 1 045 940

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd*

3 365

3 180
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 4 905 3 560
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 880 1 705
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 6 055 5 175
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 125 1 910
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 8 580 7 160
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 820 2 555
427 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant 4 935 4 505
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant* 6 535 5 440
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4 880 4 445
430 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 835 1 520
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 3 040 2 665
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 295 1 985
433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 265 1 030
436 Avlägsnande av ett implantat 915 830

 

*)Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd* 2 365 1 975
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd* 1 670 1 335
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 910 750
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 995 3 685
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant inom tandposition 3-3 5 510 5 090
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 195 3 880
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 510 5 480
480 Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 365 365

 

*)Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
k97 Intyg 1 755  
k97k Intyg, komplicerad 3 075  
k210 Regenereringsmaterial/
benersättningsmaterial
Faktura  
k401 Besöksavgift sjukvårdstaxa 330  

 

500 Rotbehandling

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 675 3 845
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 390 4 635
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 765 5 820
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7 315 6 345
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 410 1 025
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 375 905
522 Komplicerad kanallokalisation  1 240 910
523 Stiftborttagning  1 485 1 330
541 Apikalkirurgisk behandling 5 000 4 145

600 Bettfysiolog

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 815 3 965
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 815 3 965
603 Reponeringsskena, per skena 6 705 6 310
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 780 2 380
606 Motorisk aktivering 760 605
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 930 845
b628 Akupunktur, komplement 1 445  
b629 Akupunktur, komplett 8 520  
b631 Intyg 1 755  
b631k Intyg, komplicerad 3 075  
650 Motorisk aktivering - distanskontakt via videolänk 460 390

 

700 Reparativa åtgärder - lagning

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 950 685
701e Fyllning av en yta på framtand eller hörntand, tre eller fler vid samma behandlingstillfälle 530 685
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 385 1 090
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 690 1 335
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 250 880
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 735 1 290
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 2 190 1 720
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 395 1 955
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 710 545

 

800 Protetik

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 8 050 6 485
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 7 590 5 035
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 710 3 555
802k Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, ädelmetall* 4 710 3 555
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 880 1 705
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 910 2 465
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd* 3 070 2 110
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 635 3 855
806k Radikulärförankring vid avtagbar protes, ädelmetall* 4 635 3 855
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 930 2 760
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 4 160 3 785
808k Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner, ädelmetall* 4 160 3 785
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 485 1 180

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 790 655
811o Cementering av lossnad tandstödd protetisk konstruktion med bondad teknik, per stöd 1 480 655
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 780 1 670
813 Broreparation med tandteknisk insats 5 385 5 070
813k Broreparation med tandteknisk insats, ädelmetall* 5 385 5 070
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 295 8 760
814k Broreparation med tandteknisk insats, omfattande, ädelmetall* 9 295 8 760
815 Sadelkrona 6 310 5 850
815k Sadelkrona, ädelmetall/porslin* 6 310 5 850

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
822 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 5 030 4 120
823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 7 260 5 800
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 13 770 12 285
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 15 190 13 905
826 Attachments, per styck* 105 105
827 Hel underkäksprotes* 12 730 10 435
828 Hel överkäksprotes* 12 445 10 435
829 Immediatprotes, hel käke 9 815 7 815

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
831 Justering av avtagbar protes 535 425
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 835 1 410
833 Rebasering av protes  3 425 2 880
834 Lagning av protes där avtryck krävs  2 840 2 195
834k Lagning av protes där avtryck krävs, ädelmetall* 2 840 2 195
835 Rebasering och lagning av protes  4 085 3 415
835k Rebasering och lagning av protes, ädelmetall* 4 085 3 415
836 Komplicerad lagning av protes 5 025 4 275
836k Komplicerad lagning av protes, ädelmetall* 5 025 4 275
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 850 7 385
839 Inmontering av förankringselement, per käke* 3 645 3 360

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 420 2 105
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 6 330 4 800
847 Klammerplåt 4 735 4 460
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 735 620

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
850 Implantatstödd krona, en per käke 10 720 8 820
850k Implantatstödd krona, en per käke, ädelmetall* 10 720 8 820
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 10 170 6 835
852k Implantatstödd krona, flera i samma käke, ädelmetall* 10 170 6 835
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 850 2 465
853k Hängande led vid implantatstödd bro, ädelmetall* 2 850 2 465
854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 2 560 2 410
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 605 605
856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 1 775 1 645
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 545 545
858 Distans inklusive distansskruv, per styck* 1 420 1 420
859 Integrerad distans/kopplingkomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd* 1 210 1 210
861 Implantatstödd bro, i överkäke, på fyra implantat 44 130 35 675
862 Implantatstödd bro, i överkäke, på fem implantat 46 515 37 875
863 Implantatstödd bro, i överkäke, på sex eller fler implantat 48 900 39 575
865 Implantatförankrad bro, i underkäke, på fyra eller fler implantat 41 745 34 505
871 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på två implantat, eller implantatstödd täckprotes, i underkäke på implantat, oavsett antal implantat 21 445 19 525
872 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på tre implantat 23 680 22 010
873 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på fyra implantat eller fler 26 735 24 870
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5 235 4 925
874k Tillägg för alveolarbar på två implantat, ädelmetall* 5 235 4 925
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 6 170 5 805
875k Tillägg för alveolarbar på tre implantat, ädelmetall* 6 170 5 805
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 8 225 7 735
876k Tillägg för alveolarbar på fyra implantat, ädelmetall* 8 225 7 735
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 17 400 16 180
878 Förankringselement täckprotes, per styck 315 315

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 490 1 250
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats* 3 810 3 375
883k Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats, ädelmetall* 3 810 3 375
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 10 125 8 265
884k Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs, ädelmetall* 10 125 8 265
888 Fästskruv/broskruv, per styck* 200 200
889 Distansskruv, per styck* 420 420
892 Läkdistans, per styck* 370 370
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 335 1 210
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 415 1 265
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 765 1 600
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 900 1 720
897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 2 850 2 665

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

900 Tandreglering

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader  11 295 10 160
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 16 555 15 250
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 21 110 18 970
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 24 785 22 355
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 30 920 27 695
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 23 295 21 505
906 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 27 535 25 230
907 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 31 645 28 950
908 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år 39 125 34 860
o991 Retentionskontroll, normal 710  
o991k Retentionskontroll, komplicerad 1 390  
o992 Borttappad tandställning Faktura  
o993 Brackets, special Faktura  
o994 Retentionsskena barn/skena 835  
o994k Retentionsskena vuxen/skena 1 680  
o995 Patientavgift 100 %, ortodontisk behandling Enligt kostnadsförslag  
o996 Retainer inkl fastsättning  2 505  
o998 Fastsättning av lossnad retainer 1 660  
o998e Fastsättning av lossnad retainer, enkel 590  

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

921-941 Utbytesåtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand* 8 050 1 335
921k Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand, ädelmetall* 8 050 1 335
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar* 8 050 1 720
923 Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3 8 050 1 335
924 Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5 8 050 1 720
925

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation*

Enligt kostnads-förslag 5 035
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona Enligt kostnads-förslag 7 500
928

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Enligt kostnads-förslag 2 465
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona* Enligt kostnads-förslag 5 035
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro* Enligt kostnads-förslag 12 535
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på* Enligt kostnads-förslag 7 500

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

Digital mottagning

Åtgärdsnummer  Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
d620 Digital mottagning 220  

Uteblivande och sent återbud

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
u110 Uteblivande, barn och unga vuxna till och med 23 år 330  
å110 Sent återbud, barn och unga vuxna till och med 23 år 220  
u210 Uteblivande, vuxna patienter 550  
å210 Sent återbud, vuxna patienter 385  
u120 Uteblivande narkostandvård, barn, ungdom och unga vuxna till och med 23 år 990  
u220 Uteblivande narkostandvård, vuxna 990  
u400 Uteblivande/sent återbud, patienter med Nödvändig Tandvård, led i sjukdomsbehandling eller Sjukdom och funktionsnedsättning, tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift 220  
u600 Uteblivande/sent återbud digitala besök (barn och unga samt vuxna) 220  

Övriga åtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
a610e Undersökning för apnéskena, enkel  2 295  
a610 Undersökning för apnéskena  3 525  
a611 Apnéskena 10 625  
a611k Apnéskena, mono- och biblockskena 14 670  
a612 Uppföljning av apnéskena 1 765  
a612e Efterkontroll av apnéskena, enkel 870  
a612k Efterkontroll av apnéskena, komplicerad 1 610  
a613 Omgörning av apnéskena 9 385  
a613k Omgörning av apnéskena, mono- och biblockskena 11 120  
a614e Lagning av apnéskena, enkel 1 465  
a614 Lagning av apnéskena 2 100  
a614k Lagning av apnéskena, komplicerad 2 785  

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
t111 Tandteknik Faktura  
ö160 Merkostnad implantat, benersättningsmaterial och membran Faktura  
ö165 Merkostnad laboratorieundersökningar Faktura  
ö166 Merkostnad material, till exempel attachments Faktura  
ö210 Regenereringsmaterial/
benersättningsmaterial
Faktura  

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
pF400 Besöksavgift sjukvårdstaxa, sjukdom och funktionsnedsättning 220  
pN400 Besöksavgift sjukvårdstaxa, nödvändig tandvård 220  
pS400 Besöksavgift sjukvårdstaxa, led i sjukdomsbehandling 220  
p450 Besöksavgift sjukvårdstaxa vid annan betalare 220  
p460 Avgift för apnéskena. Hjälpmedelsavgift, ingår ej i högkostnadsskyddet. 440  
p600 Telefonkontakt med tandläkare 110  
p615 Telefonkontakt med tandhygienist 110  
p701 Tandvård åt asylsökande/tillståndslösa 50  

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
ö202 Intyg 1 045  
ö206 Utfärdande av recept 110  
ö207 Journalkopior 50  

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
h118a Tidsdebitering övrig behandling, per timme, särskild behandlingssituation, allmäntandvård (gäller patienter med nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling, sjukdom och funktionsnedsättning)  2 760  
h118s Tidsdebitering övrig behandling, per timme, särskild behandlingssituation, specialisttandvård (gäller patienter med nödvändig Tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling, sjukdom och funktionsnedsättning)  3 420  
h119a Tidsdebitering övrig behandling, per timme, allmäntandvård 2 760  
h119s Tidsdebitering övrig behandling, per timme, specialisttandvård 3 420  
h120 Akuttandvård, kvällar och helger, per påbörjad halvtimme 715  

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
ö212 Borttagning av tandsmycke 1 045  
ö370 Sedering, midazolam, per tillfälle 1 320  
ö371 Sedering i kombination med lustgas, per tillfälle 455  
ö372 Sedering, per tillfälle 715  
ö409 Patientavgift 100 %, implantatbehandling* Enligt kostnadsförslag  
ö410 Estetisk tandvård, plus moms (25%), blekning en eller två käkar, fyllningar, kronor, broar* Enligt kostnadsförslag  
ö411 Blekning av tand 4 475  
ö412 Blekning av tänder, en käke 3 500  
ö412e Blekning av tänder, en käke, exklusive blekskena, inklusive kontroll av tandläkare 985  
ö413 Blekning av tänder, båda käkarna 4 745  
ö413e Blekning av tänder, båda käkarna, exklusive blekskenor, inklusive kontroll av tandläkare 1 520  
ö414 Tandskydd 3 075  
ö416 Microabrasionsbehandling eller avlägsnande av missfärgningar, till exempel air-flow 1 560  
ö506 Akut och/eller fullständig rensning av en till två kanaler 2 200  
ö507 Akut och/eller fullständig rensning av tre till fyra kanaler 3 300  
ö701 Utbyggnad diastema per tand, patientavgift 100% 1 725  
ö897 Epitesbehandling utförd inom specialisttandvård 8 030  
ö898 Myodynamisk underkäksprotes Faktura  

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2024