Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hälsa och livsstil

Det finns mycket du kan göra själv för att bibehålla och förbättra din hälsa. Små förändringar i dina vanor kan göra stor skillnad när det gäller till exempel tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Genom att ta hand om dig själv och prioritera din hälsa kan du undvika många sjukdomar och hälsobesvär. Det är aldrig försent att förändra sina levnadsvanor.

Om du behöver råd eller stöd i livsstilsfrågor är du välkommen att ta kontakt med din vårdcentral. Vi kan hjälpa dig med bland annat tobaksavvänjning, alkohol- och kostvanor och att öka din fysiska aktivitet på ett sätt som passar dig.

Här hittar du råd och tips om vad du kan göra själv för att bibehålla och förbättra din hälsa samt vägar till stöd i vården ...

image alt text

Alkohol

Kort text.

image alt text

Matvanor

Kort text

image alt text

Tobak

Kort text