Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Du som behandlas med blodförtunnande läkemedel waran(warfarin).

AK-mottagningen finns sedan början av maj 2021 inte kvar på USÖ och alla regionens patienter som behandlas med Waran är överflyttade och kommer få ordinationer via AK-mottagningarna i Lindesberg och Karlskoga. Patienternas ansvariga läkare på vårdcentral/sjukhus har fått information om detta och kommer därefter att följa upp patientens behandling som tidigare.

Om du efter överflyttningen har frågor kring din behandling med läkemedel ska du framöver alltid vända dig direkt till din ansvariga läkare.

Du som behandlas med blodförtunnande läkemedel (Pradaxa, Eliquis, Lixiana eller Xarelto)

Vi har stor erfarenhet av behandlingen inom Region Örebro län och har därför beslutat att kontrollerna framöver kan skötas direkt av den läkare och mottagning som förskriver läkemedlet.

Din ansvariga läkare på vårdcentral/sjukhus har fått information om detta och kommer därefter att följa upp din behandling som tidigare. Vanligen kommer kontroll av njurfunktion ske i samband med att man förnyar recept på läkemedel vid besök eller telefonkontakt. Om du behöver lämna blodprov tidigare kommer du få besked senast efter sommaren 2021.

Om du efter överflyttningen har frågor kring din behandling med läkemedel ska du framöver alltid vända dig direkt till din ansvariga läkare.

Du som ska opereras

Om du skall genomgå en operation så ansvarar den opererande enheten för råd om eventuellt uppehåll med blodförtunnande läkemedel. Det gäller även inför tandläkaringrepp där tandläkare fattar beslutet, ibland i samråd med din ansvarige läkare.

AK-mottagningen Karlskoga lasarett

AK-mottagningen Lindesbergs lasarett

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juni 2021

Läs mer om Mottagningar och vårdavdelningar