Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ortopediska kliniken protes

Protesmottagningen är till för dig som har fått en protes. Minst en gång per år kommer vi att följa upp hur det går för dig och hur det fungerar med din protes.

För dig som är nyamputerad och inte passerar avdelning 82 kan en kallelse för ett mottagningsbesök skickas till dig för bedömning/planering för din kommande protesförsörjning.

Besöksadress

Entré

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Telefon
Sjukgymnast 019-602 26 57
Ortopedingenjör 019-602 55 71

Besöksadress

Entré V, Ortopedteknisk avdelning, USÖ.

Lämna återbud
Vid eventuellt återbud ta kontakt med medicinsk vårdadministratör. Telefon 019- 602 36 63

Postadress
Protesmottagning
Geriatriska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Vid besöker träffar du protesteamet som består av läkare, sjukgymnast, sjuksköterska/undersköterska och ortopedingenjör.

På protesmottagningen kontrollerar vi din stump och protes, eventuella småjusteringar av protesen kan göras under ditt besök.

  • Vi kommer att be dig, med hjälp av en 0 – 8 skala, skatta hur din protes fungerar.
  • Vi frågar hur många timmar du använder din protes.
  • Vi vill veta om du har stumpsmärta, fantomsmärta och/eller fantomkänsla
    Om du använder gånghjälpmedel.
  • Vi tittar på hur det ser ut när du går med din protes.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)