Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Mina besvär har i viss mån påverkat min vardag under en period av 1-2 månader

Besvären kan till exempel handla om att du eller den du oroar dig för är orolig, nedstämd, deppig, har svårt att sova eller har en ätproblematik. Det kan även handla om problem med alkohol, droger, dopning eller spelproblematik.

För dig som vill söka vård och är 18 år eller äldre.

 

Sjukvårdsrådgivning per telefon

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. 

Ungdomsmottagningen

På ungdomsmottagningen kan du prata om det mesta, inga frågor och problem är för stora eller för små. Boka tid eller kom på drop-in. Ungdomsmottagningen finns även online där du till exempel kan boka besök hos barnmorska, sjuksköterska och samtalsbehandlare. För dig upp till 22 år. 

Här hittar du information om ungdomsmottagningarna i Örebro län

Vårdcentral

Din vårdcentral kan ge dig stöd och behandling eller vid behov remiss till specialistvård inom psykiatrin. Här hittar du information om vårdcentralerna i Örebro län

Genom vårdcentralernas digitala mottagning(LÄNK) kan du träffa läkare, psykolog, kurator och tobaksavvänjare och få hjälp och råd via videosamtal.

Alkohol och droger

Kontakta Maria ungdom Örebro vid problem med alkohol eller droger.
För dig mellan 16-25 år. 

Alkohol, droger, spelmissbruk (spel om pengar)

Kontakta beroendecentrums allmänmottagning vid problem med alkohol eller droger vid samtidig psykisk ohälsa eller vid problem med spel om pengar (hazardspel).

Alkohol - mottagning för kvinnor

Kontakta beroendecentrums kajsamottagning vid problem med alkohol eller läkemedel. Mottagningen är öppen för kvinnor.

Dopning

Kontakta oss på beroendecentrums dopningsmottagning om du har frågor om eller problem med användande av dopningspreparat. 

Depression, nedstämdhet eller panikångest - internetbehandling

För depression, nedstämdhet och panikångest finns möjlighet till behandling via internet. Mer information om behandlingen och hur du gör din ansökan finns på 1177.se.

Hälsoproblem i samband med studier

Studenter kan få stöd och hjälp med hälsoproblem som kan uppkomma i samband med studierna. På Örebro universitet kan du vända dig till Campushälsan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 juni 2020