Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

ST-utbildning i klinisk fysiologi

Klinisk fysiologi är egen basspecialitet (sedan den 1 maj 2015)

Klinisk fysiologi är en diagnostisk medicinsk specialitet som karakteriseras av mätning, analys och bedömning av fysiologiska och patofysiologiska förlopp hos en patient genom integrativ och vetenskapligt grundad tillämpning av funktions- och bildgivande undersökningsmetoder. Detta förutsätter kunskap om mätutrustning, bild- och signalbehandling och diagnostiska resonemang, liksom bakomliggande fysikaliska, tekniska, matematiska och statistiska principer.

Kärnan i en klinisk fysiologisk bedömning är att utifrån patientens anamnes och status tolka mätvärden och bilder registrerade under standardiserade betingelser liksom förändringar i dessa över tiden eller vid provokation. Arbetet är problemlösande och förutsätter tvärprofessionellt samarbete med andra yrkeskategorier. Dessutom behövs multidisciplinär samverkan med remitterande enheter och andra specialiteter som använder funktionella och morfologiska metoder som kan ge liknande eller kompletterande information. En specialist i klinisk fysiologi behöver kunna tillräckligt om sådana metoder för att kunna ge råd till remitterande läkare om bästa handläggning av patienten. Specialiteten har ett ansvar att bedriva vetenskap, metodutveckling, kvalitetsutveckling och utbildning inom kompetensområdet.

Utbildningen till specialist i klinisk fysiologi inom Region Örebro län sker huvudsakligen vid Universitetssjukhuset i Örebro med placering på Fysiologsektionen. Enstaka randningar inom andra specialiteter, såsom hjärtsektionen och lungsektionen, ingår i utbildningen.

Varje ST-läkare har en egen handledare under sin utbildning och det upprättas ett ST-kontrakt.

Litteratur för ST-läkare inom klinisk fysiologi


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 september 2020

Innehållsansvarig: Irina Dioubanova

Publicerad av Lena Marmberg

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/uso/fysiologen/utbildning/st-utbildning_i_bild_och_funktionsmedicin_med_inriktning_klinisk_fysiologi

För mer information kontakta:


Studierektor Arish Ibrahim
Telefon: 019-602 59 99