Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nationella referenslaboratoriet för Patogena Neisseria

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har vår klinik förtroendet att fylla den nationella referensfunktionen för meningokocker och gonokocker.

Neisseria meningitidis (meningokocker = MC)

Referensfunktionen innefattar bl.a. att ta emot isolat för att kunna ställa speciesdiagnos, bestämma serogrupp, genogrupp, antibiogram, genosubtyp och ytterligare karaktärisering bl.a. för att tillgodose EU:s bevakning (ECDC). Ytterligare karaktärisering görs efter önskemål/behov.

Samtliga isolat av MC eller misstänkt MC från normalt steril lokal skall skickas till referenslaboratoriet för denna karaktärisering. Kostnaderna betalas delvis av Folkhälsomyndigheten.

Kroppsvätskor som t.ex. likvorprov kan undersökas med PCR-teknik avseende species, grupp, genosubtyp och känslighet för penicillin efter önskemål från insändaren. Om DNA-preparationer finns kan de bifogas men ursprungsprovet bör då också inskickas.

Svarsrutin

Ett första svar med serogrupp och antibiogram kan oftast ges två arbetsdagar efter att insänt isolat ankommit till laboratoriet. Övrig karaktärisering för den allmänna övervakningen, är oftast klar inom 1-3 månader. Vid varje behov av snabbare karaktärisering, kontaktar man givetvis laboratoriet omedelbart.

Svar på PCR-analys avseende species är ofta klart efter två arbetsdagar.


Neisseria gonorrhoeae (gonokocker = GC)

Referenslaboratoriet tar emot isolat för konfirmerande speciesbestämning, antibiogram och serogrupp/serovar bestämning. Utökad karaktärisering görs efter önskemål/behov.

Referenslaboratoriet kan även konfirmera prover från insändaren som är GC positiva i deras genetiska diagnostik. Konfirmering av dylika prover med genetisk metod som detekterar annan gen är viktigt då flera metoder för genetisk diagnostik av gonokocker har suboptimal specificitet, vilket ger ett mycket lågt positivt prediktivt värde i ett land som Sverige med låg prevalens av gonorré.


Allmänt för referenslaboratoriet

Samtliga insända isolat bevaras på laboratoriet (fryst –70°C).
Vi deltar gärna i utvecklings- och forskningsarbete resp. kvalitetssäkringssystem inom området Patogena Neisseria och står till tjänst med referensstammar.
En årsrapport för MC respektive GC utformas och ligger på vår hemsida.

Referenslaboratoriet står givetvis också till förfogande för att diskutera allehanda mikrobiologiska och epidemiologiska spörsmål kring Patogena Neisseria och infektionerna de orsakar. 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 maj 2017

Innehållsansvarig: Hans Fredlund

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/uso/mikrobiol/reflab

Kontaktpersoner

Docent, smittskyddsläkare Hans Fredlund

Docent Magnus Unemo

alt. jourhavande läkare vid laboratoriet

tfn 019-602 11 85 (kundtjänst)
alt. 019-602 10 00 vxl

Language