Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search
Organisation
Uppdrag
Period
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ledamot 2022-11-2026-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10
Demokratiberedning, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Kollektivtrafiknämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 5. Mai 2020