Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Socialdemokraterna

  • 070 524 22 66 (Mobile)
  • 0196027409 (Work)
Organisation
Uppdrag
Period
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-01-2026-12
En bättre sits lilla gruppen (Mälardalsrådet), Övrigt representant 2023-01-2026-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Oslo-Stockholm 2.55 AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Tåg i Bergslagen AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Svealandstrafiken AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Örebro Läns Flygplats AB, representanter vid aktieägaremöte, Bolag representant 2023-06-2027-05
LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen), Bolag ombud 2023-06-2027-05
Mälardalsrådet, Övrigt ledamot 2023-06-2027-05
Regionråd, Övrigt Regionråd 2023-01-2026-12
Kommuninvest ekonomisk förening, styrelse, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Inera AB (1177), ombud, Bolag ombud 2023-01-2026-12
Länsgården fastigheter AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Trafikcenter Scantec AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Transitio AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), ombud, Bolag ombud 2023-01-2026-12
Örebro Innovation AB, ombud, Bolag ombud 2023-02-2027-05
Regionalt samverkansråd, Övrigt ordförande 2023-01-2026-12
Central Sweden, ägarråd, Övrigt representant 2023-06-2027-05
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Varuförsörjningsnämnd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Pensionärsråd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala län och Region Örebro län, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Capio Läkargruppen AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Länsteatern Örebro AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Länstrafiken Örebro AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Örebro Läns Flygplats AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Inkubera i Örebro AB, ombud ombud 2023-06-2027-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
En bättre sits stora gruppen (Mälardalsrådet), Övrigt representant 2023-02-2026-12
Samhällsråd T, Övrigt representant 2023-01-2026-12
Mälardalstrafik AB, ombud, Bolag ombud 2023-06-2027-05
Svensk kollektivtrafik, ombud, Övrigt ersättare 2023-06-2027-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 18. Oktober 2022