Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Mottagningar och vårdavdelningar på Karlskoga lasarett

AK-mottagningen Karlskoga lasarett
Akutmottagning 1 Karlskoga lasarett
Allmänpsykiatrisk avdelning Karlskoga lasarett
Allmänpsykiatriska mottagningen Karlskoga lasarett
Anestesimottagningen Karlskoga lasarett
Asyl- och invandrarhälsan västra länsdelen
Barn- och ungdomsmottagningen Karlskoga Lasarett
Dagkirurgi Karlskoga lasarett
Dialysmottagningen Karlskoga lasarett
Endoskopimottagningen Karlskoga lasarett
Fysiologmottagningen Karlskoga lasarett
GeBlod Karlskoga lasarett
Hudkliniken Karlskoga lasarett
Hörselvårdsmottagningen Karlskoga lasarett
Intensivvårdsavdelningen Karlskoga lasarett
Intensivvårdsmottagningen Karlskoga lasarett
Kirurgavdelning 7 Karlskoga lasarett
Kirurgmottagningen Karlskoga lasarett
Logopedmottagningen Karlskoga lasarett
Medicinavdelning 1 Karlskoga lasarett
Medicinavdelning 2 Karlskoga lasarett
Medicinmottagningen Karlskoga lasarett
Njurmedicinska mottagningen Karlskoga lasarett
Obstetrik- och gynekologiavdelning Q Karlskoga lasarett
Obstetrik- och gynekologimottagningen Karlskoga lasarett
Orofacial medicin Karlskoga lasarett
Ortopedavdelning 6 Karlskoga lasarett
Ortopedmottagningen Karlskoga lasarett
Ögonkliniken Karlskoga lasarett
Öron näsa och hals Karlskoga lasarett
Provtagningen laboratoriemedicin KGA
Rehabiliteringscentrum Karlskoga lasarett
Röntgenmottagningen Karlskoga lasarett
Utskrivningsavdelningen Karlskoga lasarett

Är det ett verksamhetsområde, klinik eller enhet du söker?

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 23. Oktober 2023