Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Utvecklings- och förbättringsarbete

Många processer och projekt pågår ständigt för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården för våra invånare.

Målen med vårt utvecklings- och förbättringsarbete är att:

  • du som patient ska bli bra bemött när du har kontakt med vården.
  • du ska uppleva en välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.
  • du som patient ska få medicinsk behandling av god kvalitet.
  • du som patient ska få rätt läkemedel. 

Vi arbetar med detta genom att:

  • vi analyserar möjliga risker innan förändringar görs, men också hur och varför misstag har begåtts vid ett större tillbud, så att det inte ska hända igen.
  • vi leder och följer upp vårt arbete som en lärande organisation
  • vi tillvaratar erfarenheter från patient- och närståenderepresentanter vid utveckling och förbättring av vården
  • vi arbetar med hela vårdkedjan, där helheten utgörs av alla ingående delar
  • vi identifierar och utreder grundorsaker till problem för att sedan förebygga och korrigera
  • vi fattar beslut och vidtar åtgärder baserade på tillförlitlig och analyserad fakta

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 6. September 2021