Logo for the website Logo for the website

Folktandvårdens folkhälsoenhet

Vi arbetar hälsofrämjande med länets innevånare i alla åldrar.

Vår verksamhet består av tre delar:

  • Generella munhälsoinsatser - inriktar sig på munhälsa bland barn och unga.
  • Uppsökande verksamhet - utför munhälsobedömningar på personer som är berättigade till tandvårdsstödet, Nödvändig tandvård.
  • Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) - är en enhet för alla  frågor kring äldres munhälsa och tandvård i Region Örebro län. 
Tandvårdspersonal står utomhus och pratar med två superhjältar

Folkhälsoenheten arbetar ofta med dramapedagogik när dom besöker förskolor och skolor.

Generella munhälsoinsatser

Vi har tillsammans med ett sextiotal förskolor i länet infört daglig tandborstning med fluoridtandkräm. Syftet är att stärka barnens möjligheter till ett liv med hela och friska tänder.

Barnen borstar själva sina tänder med fluoridtandkräm. Denna insats ersätter inte att man hemma fortsätter att borsta barnens tänder varje morgon och kväll med fluoridtandkräm.

gladatanden300.jpg

Kontaktpersoner

Örebro - Mia Schultz
Degerfors - Erika Skålberg
Norra länsdelen - Ingrid Persson
Södra länsdelen - Cecilia Mattsson

Folktandvårdens folkhälsoenhet

Här kan du få råd och stöd om hur du bäst tar hand om ditt barns munhälsa.
Vi ger råd om bra matvanor och praktiska tips om tandborstning i vår tandborstskola.
Vi har ett nära samarbete med barnavårdscentralerna och familjecentralerna i  Brickebacken, Oxhagen, Varberga och Vivalla.

Tandvårdspersonal i vita kläder sitter och pratar med en förälder som har två barn i sin famn.

Besöksadresser

Viva Tanden Brickebacken
Brickebackens centrum
Granrisvägen 23
019-602 67 60

Viva Tanden Oxhagen
Oxhagens centrum
Tornfalkgatan 25
019-602 67 60

Viva Tanden Varberga
Varberga centrum
Varbergagatan 75
019-602 67 60

Viva Tanden Vivalla
Vivalla centrum
Poesigatan 20E
019-602 67 60

Kontakt

Folktandvårdens folkhälsoenhet

Cariogram är ett hjälpmedel som räknar ut hur stor sannolikheten är att utveckla karies (hål i tänderna). Programmet ger också förslag på förebyggande åtgärder som kan minska risken för karies. 

Cariogram finns som app. Appen är gratis.

Ladda ner appen genom App Store

Ladda ner appen genom Google play

 

En appsymbol som visar en vit tand mot en svart bakgrund. Runt tanden finns en ring med färgerna blått,grönt, gult och rött.

 

Det går också att ladda ner Cariogram till din dator.

Ladda ner Cariogram till din dator

Klassen ska under två veckors tid svara på frågor om de har borstat tänderna morgon och kväll och om de har kunnat låta bli godis och läsk.
Resultatet av frågorna ska de skicka in tillsammans med ett tävlingsbidrag som visar hur de har jobbat med att bli bäst på att ta hand om tänderna. Tävlingsbidraget kan vara i form av en text, film, dikt, teckning eller något annat kreativt.

Uppsökande verksamhet

Den uppsökande verksamheten har fokus på att utföra munhälsobedömningar på personer som är berättigade till tandvårdsstödet, Nödvändig tandvård.
I vårt uppdrag ingår även att utbilda vård- och omsorgspersonal i munhälsa.

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM)

Contacts

Folktandvårdens folkhälsoenhet

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 20, 2021