Logo for the website Logo for the website

Frisktandvård

Låt inte plötsliga, dyra tandvårdskostnader förstöra dina planer på livets roliga. Skaffa Frisktandvårdsavtal, då betalar du en fast summa varje månad (från 33 kronor/månad) för all tandvård du behöver för att hålla din mun frisk. Oavsett hur många gånger du behöver besöka oss. Du får också råd om hur du tar hand om dina tänder på bästa sätt.

Kvinna som tränar på gym med hantlar

Det här ingår

I månadspriset för Frisktandvård ingår alla åtgärder som
behövs för att hålla din tänder friska: regelbundna undersökningar, förebyggande vård hos tandhygienist, rådgivning, röntgen, lagningar, tandutdragning, rotfyllningar, singelkronor, akut tandvård och annat. Några andra kostnader tillkommer inte för dessa behandlingar.

Ditt avtal gäller hos Folktandvården i hela Sverige, exempelvis om du behöver akut tandvård på annan ort.

Du kan dessutom ta med avtalet om du flyttar inom Sverige.

Det här ingår inte

Uteblivande/sent återbud, estetisk tandvård som blekningar, tandsmycken eller byte av felfria fyllningar. Tandreglering, implantat, behandling av arbetsskada eller olycksfall, tandvård utomlands, intyg om munförhållanden och tandskydd.

I Frisktandvård finns tio premieklasser med olika priser. Du får veta ditt pris direkt efter en undersökning, där tandläkaren gör en bedömning av din munhälsa.
Saker som kan påverka priset är exempelvis antalet nya hål, gamla fyllningar, problem med visdomständer och om du är rökare/snusare.

Ett avtal kostar från 33 kr i månaden och uppåt och gäller i tre år med automatisk förlängning.  Med autogiro dras pengarna automatiskt från ditt konto. Du kan förstås betala allt som en årlig summa istället, i det här fallet 390 kr.

Pris med ATB* ålder 24-29 och över 65 år

Premiegrupp Pris per år Pris per månad
1 390 kr 33 kr
2 804 kr 67 kr
3 1 404 kr 117 kr
4 2 124 kr 177 kr
5 2 880 kr 240 kr
6 3 768 kr 314 kr
7 4 932 kr 411 kr
8 6 036 kr 503 kr
9 7 200 kr 600 kr
10 9 252 kr 771 kr

 

Pris med ATB* ålder 30-64 år

Premiegrupp Pris per år Pris per månad
1 690 kr 58 kr
2 1 104 kr 92 kr
3 1 704 kr 142 kr
4 2 424 kr 202 kr
5 3 180 kr  265 kr
6 4 068 kr 339 kr
7 5 232 kr 436 kr
8 6 336 kr 528 kr
9 7 500 kr 625 kr
10 9 552 kr 796 kr

 

Pris utan ATB*

Premiegrupp Pris per år Pris per månad
1 990 kr 83 kr
2 1 404 kr 117 kr
3 2 004 kr 167 kr
4 2 724 kr 227 kr
5 3 480 kr 290 kr
6 4 368 kr 364 kr
7 5 532 kr 461 kr
8 6 636 kr 553 kr
9 7 800 kr 650 kr
10 9 852 kr 821 kr

 

ATB* = allmänt tandvårdsbidrag.
Från den första juli det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan.
Det heter allmänt tandvårdsbidrag och förkortas ATB.
Du kan använda ditt ATB som delbetalning av tandvård och Frisktandvård.

Läs mer om allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 1177.se

Om du vill betala ditt Frisktandvårdsavtal månadsvis behöver du göra ett autogiromedgivande.

När du har ett Frisktandvårdsavtal skickas en årsavisering ut en gång per år. Årsaviseringen visar vilket belopp som kommer att dras från ditt bankkonto i slutet av varje månad, de kommande tolv månaderna.

Så här ansöker du via din internetbank:

 • Följ din internetbanks instruktioner för att komma till autogiro
 • Bransch - Offentlig service och kommuner
 • Betalningsmottagare - Region Örebro län
 • Betalarnummer - personnummer för Frisktandvårdspatienten bestående av 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
 • Bankgironummer ska vara 5575-9153

 

Då du gör din ansökan via blankett:

Observera att:

 • Betalarnummer = Patientens personnummer ska bestå av 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
 • Kontohavare = Kontohavarens personnummer och ska bestå av 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX)

Blankett för autogiroanmälan hittar du längre ner på sidan.

Skriv ut, fyll i och skicka blanketten via post till:

Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro
Märk kuvert ”Autogiroanmälan / Avd för kundfakturor”

 1. Börja med att kontakta någon av våra kliniker för att boka en tid för undersökning.
 2. Vid undersökningen kollar vi upp din munhälsa och bestämmer tillsammans med dig om du kan och vill teckna ett Frisktandvårdsavtal med oss. Då bestäms också hur mycket du ska betala, dvs vilken premiegrupp du placeras i. Ju bättre munhälsa, desto lägre avgift.
 3. Om det visar sig att du behöver någon behandling, genomför vi den först och du betalar enligt Folktandvårdens prislista, sedan kan du teckna Frisktandvårdsavtal.
 4. Om du bestämmer dig för att teckna Frisktandvårdsavtal lägger vi upp en tandvårdsplan tillsammans, som täcker dina behov i tre år framåt.
 5. Du betalar månadsvis via autogiro. Du kan även få en faktura för hela årsavgiften.

Varför ska jag, som aldrig har några tandproblem, skaffa Frisktandvård?

För att hålla tänderna friska även i fortsättningen och för att slippa oväntade kostnader för tandvård. Till ett fast månadspris får du undersökningar, förebyggande behandlingar och andra åtgärder, även akuttandvård.

Hur gör jag för att skaffa ett Frisktandvårdsavtal?

Kontakta någon av våra kliniker och boka tid för en undersökning. Vid undersökningen bedömer tandläkaren din munhälsa. Då får du veta vad ditt avtal kommer att kosta.

Hur mycket kostar Frisktandvård?

Det beror på vilken premiegrupp du tillhör. Din tandläkare avgör det vid undersökningen och då får du veta vad du ska betala. Lägsta priset är 33 kronor/månad.

Kan mitt pris bli lägre längre fram?

Ja, om du placeras i en annan premiegrupp när du förlänger ditt avtal. Om du skött din munhygien noggrant kan ditt behov av tandvård ha förändrats, så att du får en lägre kostnad.

Hur betalar jag?

Du kan betala månadsvis med autogiro eller med årsfaktura.

Hur länge gäller avtalet?

Avtalet gäller i tre år från den dag det tecknas.

Måste jag själv förlänga avtalet efter 3 år?

Nej. Avtalet förlängs automatiskt efter 3 år. Innan dess har du blivit kallad till en undersökning och fått ta ställning till eventuellt ändrat pris.

Kan jag säga upp mitt avtal?

Ja, avtalet har en uppsägningstid på 1 månad. Kontakta din klinik genom våra e-tjänster eller via telefon om du vill säga upp ditt avtal.

Vad gör jag om jag får akuta besvär och är på annan ort i Sverige?

Leta rätt på närmaste Folktandvårdsklinik där du är. Akutbehandling ingår i avtalet och gäller på alla Folktandvårdskliniker i hela Sverige.

Vad händer med mitt avtal om jag flyttar?

Du kan ta med ditt avtal till en annan Folktandvårdsklinik, både inom Region Örebro län och i övriga Sverige. Kontakta kliniken där du tecknade ditt avtal.

Kan alla teckna Frisktandvårdsavtal?

Nästan alla vuxna kan erbjudas Frisktandvårdsavtal. Undantag är personer med mycket svårbedömd tandhälsa och de personer som omfattas av särskilda ersättningsregler i tandvården. 
Innan du kan teckna avtal görs en noggrann undersökning. Om  undersökningen visar att du behöver behandling, så genomförs den. Det kallar vi ”nollställning”. För detta betalar du vanligt pris enligt vår prislista. Först när nollställningen är klar kan du teckna Frisktandvårdsavtal.

Did the content help you?

Last updated: Friday, August 26, 2022