Logo for the website Logo for the website

Odontologisk utbildning

Odontologiska utbildningsenheten är en av Sveriges största och ledande specialistutbildningsenheter för tandläkare och erbjuder olika former av utbildningar för tandvårdspersonal, konferenser och seminarier inom olika odontologiska frågeställningar.

Odontologiska utbildningar

Vi erbjuder till exempel:

  • handledarutbildning
  • ledarskapsutbildning
  • lustgasutbildning för assisterande personal
  • ortodontiassistenutbildning
  • fördjupad utbildning i allmäntandvård för tandläkare – Certifieringsutbildning 

Aktuella utbildningar finns på vår webbplats för vårdgivare

ST-utbildningar för tandläkare

Vi genomför specialistutbildning för tandläkare finns inom bettfysiologi, endodonti, oral radiologi, oral protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti.

Information om ST-utbildningar för tandläkare finns på sidan jobb och utbildning

 

Contacts

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 20, 2021