Logo for the website Logo for the website

Familjecentralen Karlskoga

Familjecentralen hittar du på Bregårdsgatan 1 C. Här finns mödrahälsovård, barnhälsovård, öppna förskolan och Satelliten under ett och samma tak.
Familjecentralen är ett samarbete mellan Karlskoga kommun och Region Örebro län, ett samarbete som skall gynna barnen och deras familjer. Den nya Familjecentralen är en trygg mötesplats för familjer med barn/ungdomar 0-20 år. Hit kommer även de kvinnor som ska träffa mödrahälsovården för exempelvis cytologprov och preventivmedel.
Familjecentralens verksamheter arbetar förebyggande kring hälsovård och familjeliv. På Familjecentralen kan barn och vuxna umgås, knyta kontakter samt få kunskap och stöd på ett lättillgängligt sätt.

[Missing text '/views/unitpage/index/visiting-address' for 'English']

Bregårdsgatan 1 C, Karlskoga
Entré

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/telephonenumber' for 'English']

0586-668 70

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/telephone-hours' for 'English']

Måndag-Fredag 07:00-14:00

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/business-hours' for 'English']

Måndag-Fredag 08:00-17:00

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/fax' for 'English']

0586-661 48

På barnavårdscentralen, BVC, får du svar på frågor om ditt barns hälsa. Den första kontakten med BVC får du oftast någon vecka efter hemkomsten från BB. Din sjuksköterska på BVC tar kontakt med dig för att boka ett första besök hemma hos dig eller på barnavårdscentralen.
Kontakten med oss fortsätter sedan under ditt barns första år. För att förebygga och upptäcka sjukdomar hälsoundersöks och vaccineras ditt barn upp till sex-sju år regelbundet av sjuksköterska och läkare.

Du och ditt barn är välkomna till oss efter tidsbeställning.

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/telephonenumber' for 'English']

0586-668 72

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/telephone-hours' for 'English']

Måndag-Fredag 07:00-14:00

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/business-hours' for 'English']

Måndag-Fredag 08:00-17:00

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/fax' for 'English']

0586-661 48

Till barnmorskemottagningen är ni välkomna under graviditeten då vi erbjuder regelbundna besök och kontroller. Kontakta barnmorskemottagningen så fort du vet att du är gravid, så får du/ni en tid för ett första besök. Ni har också möjlighet att delta i föräldragrupp.
Ni är även välkomna till oss för att få råd om preventivmedel. Vi informerar om och kan eventuellt ta prov för att hitta sexuellt överförbara infektioner.
Vi utför också gynekologiska cellprovskontroller som alla kvinnor mellan 23 och 59 år får kallelse till.

Vänta barn

För dig som är ung

Du kan kontakta barnmorska på vårdcentralen, men du kan även vända dig till ungdomsmottagningen till och med det år du fyller 22. Vi hjälper dig med frågor om sexualitet, graviditet, identitet och preventivmedel. 

Ungdomsmottagningen Örebro län