Logo for the website Logo for the website

Politiska remisser

Innan Region Örebro län tar ställning till ett förslag skickas det ibland på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Vi vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har.

Aktuella remisser

Did the content help you?

Last updated: Thursday, October 14, 2021