Region Örebo county Region Örebo county
Search

Sverigedemokraterna

  • 070 279 41 39 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Kommuninvest Ekonomisk förening, ombud, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Länstrafiken Örebro AB, ombud, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Länsgården fastigheter AB, styrelse, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Göta hovrätt, Jurymän och nämndemän nämndeman 2024-01-2027-12
Kollektivtrafiknämnd, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020