Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 070 609 61 18 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Göta Hovrätt, Jurymän och nämndemän nämndeman 2020-01-2023-12
Folktandvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-11-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020