Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 073 959 11 77 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ersättare Lekeberg kommun 2021-09-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot Lekeberg kommun 2021-09-2022-12
Specifikt samverkansråd kultur, Övrigt ersättare Lekeberg kommun 2021-09-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020