Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 070 206 17 72 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 1:a gruppen, Jurymän och nämndemän juryman 2019-01-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2021-12-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020