Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 073 613 07 82 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Kulturnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020