Logo for the website Logo for the website

Ewa-Leena Johansson

[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Hopajola Örebro län, styrelse, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer i Ljusnarsberg kommun, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Forsknings- och utbildningsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot Ljusnarsberg kommun 2019-01-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ledamot Ljusnarsberg kommun 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020